Meie liikmed tajuvad ühingu mainet positiivsena

Ühingu 20. juubeliaasta on jõudnud sügisesse. Aasta on olnud eriline mitmes mõttes ka meie kogukonnale. Sel aastal pidasime ühingu aastakoosolekut alles septembris tavapärase maikuu asemel. Kohtusime taas üle hulga aja RMK majas ning tähistasime pea 100 osalejaga ka ühingu sünnipäeva. Pikem kajastus koos fotogaleriiga SIIN.

Liikmeküsitlus 2020. Küsitluse tulemustest näeme, et 97% vastajatest tajub ESAÜ mainet positiivsena ning 94% vastajatest hindab ka ESAÜ koolituste kvaliteeti väga heaks või pigem heaks. Kasulikuks peetakse ka toetavat kogukonda: kolleegide iga-aastane tunnustamine, „Külla kolleegile“ üritused ning siseauditi kutseala parimate praktikate jagamine. Liikmeküsitluse ülevaate leiad SIIT.

CPE punktidest. IIA on andnud teada, et sel aastal ei ole plaanis vähendada kohustuslike CPE punktide nõuet. Tuletame ka meelde, et CPE punkte saab teenida mitte ainult koolituste ja seminaride eest vaid ka muude siseauditiga seotud tegevuste, ürituste ja projektide eest. Näiteks kui esined üritustel siseauditiga seotud teemadel, uurid kutsealaga seotud teemasid ja kirjud artikleid, teed vabatahtlikku tööd IIA juures, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil ja palju muud. Loe artiklit SIIT.

Saime liikmelt küsimuse CPE punktide kohta: kas CIA eksami eest saadud CPE punkte võib raporteerida ka CGAPi sertifikaadi puhul või mitte? Uurisime IIA seisukohta ning saime sellise vastuse: ei, CIA eksami tegemise eest saadud CPE punkte ei saa raporteerida CGAP-i sertifikaadiga seoses. Küll aga on lubatud, et CIA sertifikaadi jaoks läbitud täiendõppe CPE punkte võib raporteerida ka teiste sertifikaatide puhul nõutavate CPE punktide hulka.

ESAÜ juubelikonverents "Tunne tulevikku". Tulnenevalt Covid-19 viiruse uuest lainest ning reisipiirangutest tegi ESAÜ juhatus raske otsuse konverents edasi lükata. Konverentsi uus aeg on 3.-4. juuni 2021; teemad, programm ja esinejad on samad. Juba registreerunutel uuesti registreeruda pole vaja.

Teretulemast ühingusse, meie uued liikmed: Liina Arumägi, Ene Ruus, Bernd Rannamägi, Ain Kabal, Pille Vider ja Marii Kõima.

Head sügist kõigile, olge terved, liikuge looduses ja olge loovad!

ESAÜ juhatus

Tähistame ühingu 20. sünnipäeva ja võtame kokku 2019. aasta

2020. aasta on siseaudiitorite kutseühingule eriline ja seda päris mitmel põhjusel. 2020 on ESAÜ 20. tegevusaasta ja ühtlasi juubeliaasta. Meil oli plaan oma liikmeskonnaga tähistada pidulikult ühingu sünnipäeva maikuus. Maikuu on ühingu sünnipäevakuu, ülemaailmne siseauditi kuu ja just seetõttu...

COVID-19 ja siseauditi rollid kriisis

COVID-19 pandeemiaga seotud riskide nimekiri, kus siseaudit saab anda kindlust ja nõu, on pikk: kriisiplaanid, äritegevuse järjepidevus, küberturvalisus, suhted kolmandate osapooltega, töötajate tervis, tootlikkus ning palju muud.

Internal Audit of the Future: The Impact of Technology Innovation

This book provides a high-level overview of the major changes reshaping the demands on internal auditors and lays...

Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process

Agile IA is an innovative approach that uses Agile software development values, principles, and practices to...

Data Analysis and Sampling Simplified: A Practical Guide for Internal Auditors

This is a book about data - about how to reduce large data sets down to the critical few high-risk subsets and how...

teisipäev, 20 Oktoober, 2020 - 09:30

Kvaliteedi hindamise koolitus