Riskijuhtimine ja sisekontroll

James Paterson ja Martin Robinson riskijuhtimisest ja tõhusa sisekontrolli alustest