Siseaudit ja riskijuhtimine: rohkem koostööd ja kommunikatsiooni

IIA president Richard Chambers ja Charlie Wright räägivad siseauditi ja riskijuhi koostööst