Skeptilisuse olulisus siseaudiitori töös

Aruande "Skeptilisus praktikas" põhjal arutatakse skeptilisuse tähtsusest siseaudiitori töös.