Siseaudit 10 aasta pärast

Tänased ootused siseaudiitoritele ei ole kümne aasta perspektiivis enam olulises osas aktuaalsed.

Sellisele järeldusele jõudis Tartu Ülikoolis sel kevadel kaitstud magistritöös "Siseaudiitori rolli tulevikuperspektiivid Eestis" töö autor Apo Oja, kes on siseaudiitorite ühingu pikaaegne liige ja 2021. aastast Valga Haigla juht. Loe edasi!

Siseaudiitori rahvusvahelise kutsesertifikaadi CIA eksami hind tõuseb alates 1. septembrist 2022. ESAÜ-s on 51 liiget, kellel on rahvusvaheline CIA kutsesertifikaat. Neist 6 on CIA sertifikaadi nö värsked omanikud alates 2021. aastast. Pane sinagi ennast CIA eksamitele kirja ja saad taotleda sertifikaati veel praegu kehtivate hindadega! Loe edasi!

Täna on Arvestusala uurimistööde konkursi tähtaeg! Tudeng, see on sinu võimalus! Osale konkursil, kui õpid finantsjuhtimist, majandusarvestust, ärijuhtimist, raamatupidamist, auditiga seotud erialasid jms. Saada oma sellel aastal kaitstud uurimustöö konkursile! Loe edasi!

Tervitame meie uusi liikmeid: Elin Nurges, Silver Jakobson, Liis Kontkar, Iulia Zimovnova, Kristi Paal, Kristina Mjasojedova, Helen Veski-Baraševa, Liina Võssotskaja ja Maria Anna Udaltsova.

Väga mõnusat suve ja puhkuste aega kõigile!

Tüüpiline siseaudiitor - on ta päriselt olemas?

Kas on olemas tüüpilist siseaudiitorit, kelle isiksus vastab teatud kindlatele nö siseaudiitorile omastele näitajatele? James C.Paterson, ka Eesti siseaudiitoritele tuttav koolitaja, püüdis leida vastust sellele tegelikult väga olulisele küsimusele. Miks on see nii oluline, selgubki sellest...

Riigimale: süvalinnast sisulinnaks ehk korruptsioonivabadus demokraatia kaudu

Vihjeandmine pole pealekaebamine, vaid demokraatliku riigi ning selle inimeste vara ja huvide kaitsmine.

Magistritöö: siseaudiitori rolli tulevikuperspektiivid Eestis

Ootused, mis on täna pandud siseaudiitoritele, ei ole kümne ja enama aasta perspektiivis olulises osas enam aktuaalsed.

Carina Paju: korruptsioonivabadus läbi demokraatia

Eesmärgistatud, ausa ja korruptsioonivaba omavalitsuseni jõudmine on keeruline, kuid see on tehtav. Selleks on vaja tahet muutuda, sihikindlaid ja teadlikke juhte ning ebamugavat läbipaistvust. NIi kirjutab Carina Paju, kes on Korruptsioonivaba Eesti MTÜ endine tegevjuht.

Korruptsiooni...

The AML Compliance Book - 150 Golden Rules

The good, the bad and the ugly of AML compliance practice. Keeping pace with the times. Common mistakes and...

Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process

Agile IA is an innovative approach that uses Agile software development values, principles, and practices to...

esmaspäev, 3 Oktoober, 2022 - 12:00

Klassikoolitus: "Exceli tööriistad audiitoritele"