Mai 2017

Head ühingu liikmed ja uudiskirja lugejad!

Maikuu on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale, kus on üle 190 000 liikme, siseauditi kuu. ESAÜ tähistab maikuud mitmete sündmuste ja algatustega. Mõelge teiegi, head siseaudiitorid, mida saate maikuus selleks teha, et meie rolli paremini mõistetakse ja organisatsioonidel oleks meie tegevusest kasu.

Ühing on maikuud alustanud väärikalt, uhkelt ja suurelt. 2. mail oli ühingul sünnipäev, ESAÜ sai 17 aastaseks. Palju õnne meile kõigile!

Koos Äripäeva ja Ernst & Young Baltic`ga tegime 4. mail esmakordselt ühisprojektina Sisekontrolli konverentsi "Valmistu homseks". ESAÜ esindajatest esinesid konverentsil Marilin Pikaro teemal "Millised on suunad pettuseriskides"  ning Taavi Saat ja Bert-Eerik Saluveer teemal "Riskide hindamise protsessi tugevdamine". Päeva avasõnad ütles ESAÜ juhatuse esimees Roman Laidinen ja juhuse tahtel tuli Romanil teha ka ära oma haigestunud ekskolleegi personalijuhtimise riskide teemaline ettekanne. Riskide teemaga jätkas ESAÜ ka 5. mail XII Riskijuhtimise konverentsil, kus ESAÜ-d esindas Taavi Saat ettekandega "Valitsemiskultuuri nõrkused siseaudiitori silmade läbi".

Kevadises Pärnus algas täna ESAÜ eestvedamisel juba kolmas Balti- ja Skandinaaviariikide siseaudiitorite ümarlaud, kuhu on kohale tulnud rekordarv osalejaid, üle 40. Ümarlaud on 2-päevane 11.05-12.05.

Euroopa päeval, 9. mail, pidas ühing oma iga-aastast liikmete üldkoosolekut. Seekord võõrustas meid Siseministeerium, päeva avas ministeeriumi kantsler Lauri Lugna, lühiseminari tegi Tallinna Tehnikaülikooli professor Mare Teichmann teemal stress ja läbipõlemine. Üldkoosolek andis oma kinnituse ESAÜ põhikirja täiendustele, majandusaasta aruandele 2016 ja juhatuse uuele koosseisule. Kõigest sellest saab ludeda ka värskes maikuu uudiskirjas.

Meil on suur heameel, et ühingu liikmeskond kasvab ja uusi tulijaid on igal kuul. Teretulemast ESAÜ uued liikmed: Tiina-Mae, Terly, Merit ja Ivar! Soovime teile mitmekülgseid võimalusi arenguks, põnevaid kohtumisi ja innustavaid väljakutseid kolleegide seltsis!

ESAÜ raamatukokku jõudsid äsja uued raamatud, tutvuge valikuga ja leidke endale vajalikud.Tuletame ka meelde, et ESAÜ on Facebookis, kutsume teid kõiki liituma ja kaasa aitama, et siseaudit ja inimesed selles ametis oleksid nähtavad ja kuuldavad.

Veel! Kõik ühingu liikmed saavad kodulehele sisse logida ning juurdepääsu infole, materjalidele jne, mis on kasutamiseks vaid ESAÜ liikmeskonnale. Kõigil ühingu liikmetel on juba olemas kasutajakontod. Kodulehele saab sisse logida ülalt paremast nurgast. Ja muidugi ootame teilt aktiivset osavõttu ühingu töös ning mõtteid nii kodulehe, koolituste kui ühingu teemadel laiemalt! Ühingu areng sõltub meist igaühest!

Toimekat maikuud ja mõnusat kevadet meile kõigile! Head lugemist!

ESAÜ üldkoosolek tehtud ja juhatuse koosseis uuenenud

ESAÜ iga-aastane liikmete üldkoosolek toimus 9. mail Siseministeeriumis. Valiti uus juhatuse koosseis.

Viis klassikalist müüti siseauditist

Üks levinumaid valearusaamu siseauditist on, et kõik siseaudiitorid on "sendilugejad", kes keskenduvad üksnes oma ettevõtete finantsdokumentidele.

Kolleegil Külas: Archimedes SA

"Kolleegile külla" seekordne külaskäik toimus Tartus, ESAÜ liikmeid võõrustas Sihtasutus Archimedes.

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast. 1. osa

Aasta jooksul liitus ühinguga 28 tegevliiget, aasta lõpuks oli liikmeid 234. See on 13 liiget enam, kui aasta varem samal ajal.

Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Aasta jooksul osales vabatahtlikes tegevustes üle 30 inimese, mis on ca 13% liikmeskonnast, kolmel viimasel aastal on neid inimesi olnud kokku enam kui 80, so 30% liikmetest.

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast, 3. osa

Jätkame ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtu kajastusega.

1. osa avaldasime 13.04 ja selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osa avaldasime 24.04 ja teemaks olid ESAÜ inimesed ehk kõik meie vabatahtlikud ja aktiivsed liikmed, kes moel või teisel ühingu...

Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports, Third Edition

With major financial scandals popping up in greater numbers—and with more inevitably on the way—it has never been...

Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit

APPLY LEAN TECHNIQUES TO MAXIMIZE THE VALUE AND EFFICIENCY OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION

In today's world...

Fraud Risk Management Guide

Issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), this Fraud Risk Management...

Audit Committee Handbook

The classic handbook to audit committee responsibilities—completely updated to cover the latest guidance with...

The Politics of Internal Auditing

Organizations are, by definition, political. They are comprised of people with:

Individual goals and objectives...

Risky Business: Principles of Auditing Property and Casualty Insurance

After numerous discussions with other insurance auditors over the years, it was clear that there was a need for a...

Certification in Control Self-Assessment (CCSA®) Study Guide

Prepare to drive organizational change in the competitive niche of Control Self-Assessment (CSA). This study guide...

neljapäev, 25 Mai, 2017 - 10:00

Koolitus: Argumenteerimisoskused siseaudiitoritele