November 2017

Head ühingu liikmed ja siseauditi huvilised!

Kohe on käes jõulukuu. Aga enne veel vaatame ringi oma üksustes ja ka ühingus laiemalt ning esitame oma parimad kolleegid ESAÜ Aasta Parimate Konkursile! Ootame nominente kahte kategooriasse: Aasta Tegija ja Aasta Tegu. Konkursile võib esitleda nii oma kolleegi kui ka iseennast. Nominentide esitamine konkursile on lihtsamast lihtsam – anna meile e-kirja teel teada inimese nimi või tegu ja lisa paari lausega põhjendus, miks just see inimene või tegu väärib aasta parima tiitlit. Ootame nominente ESAÜ Aasta Parimate Konkursile hiljemalt kolmapäevaks 29. novembriks aadressil info@siseaudit.ee Lisainfot leiate kodulehelt.

Veel viimaseid päevi on käimas ka siseaudiitorite kogukonnaga liitumise iga-aastane kampaania, mis toimub egiidi alla "November - ESAÜ-ga liitumise kuu". Kõik, kes on soovitajaks uutele liitujatele, on ESAÜ jõuluseminarile pääs tasuta koos uue liikmega. Kampaania kestab 30. novembrini, lisainfot leiate kodulehelt.

Ühingu liikmeskond kasvab! Teretulemast ESAÜ uued liikmed Marit Ojamaa, Tarmo Olgo ja Tõnis Toome! Soovime teile mitmekülgseid võimalusi arenguks, põnevaid kohtumisi ja innustavaid väljakutseid kolleegide seltsis!

ESAÜ traditsioonilised aastalõpuüritused - jõuluseminarid on 13.12 Tallinnas ja 14.12 Tartus. Jõuluseminar on iga-aastane meeldiv võimalus kohtuda ja tutvuda kolleegidega, võtta koos aasta kokku ja veeta mõnusalt aega. Nii teeme ka sel aastal! Juhatuse poolt lubame, et pikka ülevaadet ühingu tegemistest seekord ei tee, jätame teile aega omavahel suhtlemiseks ja muidugi üllatuskülalisega kohtumiseks.

Head jõuluootuse aega teile kõigile!

ESAÜ juhatus

IIA CPE punktide auditi värske kogemus

IIA teeb igal aastal sertifikaadiomanike seast juhusliku valiku neist, kes satuvad CPE tundide auditisse. IIA eesmärk on kontrollida pideva enesetäiendamise nõuete täitmist. Auditiks tasub valmis olla ja sellest ei saa keelduda.

Siseauditi aruanne lingvistiliste näitajate valguses

ESAÜ liige Marin Jakobson kaitses suve alguses Tallinna Ülikoolis oma magistritöö teemal "Siseauditi aruande tekst ja selle vastuvõetavus".

Arvestusala uurimustööde konkurss 2017 tulemused

Siseauditiga seotud teemadel esitati konkursile kokku 6 tööd riskijuhtimisest, sotsiaalsest auditist, siseauditi aruande loetavusest, ISO 26000 standardi rakendamisest, auditi efektiivsusest ning tegevuspõhistest ja kliendikesksetest juhtimisotsustest.

Message, Brand, and Dollar: Auditing Marketing Operations

When it comes to marketing and internal auditing, chances are you don’t envision the two departments as part of a...

Auditing the Procurement Function, 2nd Edition

This book offers practical advice for auditing the procurement function and provides a summary of the fundamental...

Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity

The IIA’s International Professional Practices Framework (IPPF), The Standards, requires all Internal Audit...

CIA Exam Practice Questions

CIA Exam Practice Questions is intended to familiarize interested parties with the content and format of the CIA...

teisipäev, 5 Detsember, 2017 - 10:00

Infohommik: CPE punktide kogumine ja auditeerimine

kolmapäev, 13 Detsember, 2017 - 15:00

ESAÜ jõuluseminar 2017

neljapäev, 7 Detsember, 2017 - 10:00

Korruptsiooniseminar