Märts 2018

Tere, ühingu liikmed ja siseauditi huvilised!

"Oleme jõudnud sajaga uude sajandisse" ütles president uusaastakõnes. "Elame välgukiirusel, ei anta aega atra seada. Aga selles tempos on oma võlu - igaühe mõte loeb, igaühe tegu on osa meie ühiskonnast. Kogu ühiskond on me kõikide tegude summa" lisas ta.

Meie ühingu väike, aga vägagi sümboolne kingitus 100-aastasele Eestile on ilusa eesti keele koolitus 5. aprillil ühingu liikmetele ja meie sõpradele. Eesti keeleta poleks ka eesti kultuuri. "Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus," kirjutas kunagi Carl Robert Jakobson. "Vilets ja abitu eesti keel pole muud kui küündimatu mõtlemine: harimatus, rumalus ja tuimus," kirjutas sada aastat hiljem Tõnu Õnnepalu.

See kevad tuleb teisiti! ESAÜ kolis kesklinna - meie uus büroo asub Parda tänav 12. Kõik ühingu koolitused, seminarid ja muud üritused hakkavad toimuma uues, senisest avaramas büroos.

Jagame teile uudiseid ka IIA-lt ja ECIIAlt, kes on meie rahvusvahelised koostööpartnerid. Oma kodumaiste koostööpartneritega - Äripäev ja Corpore Konverentsid, aga sellest aastast ka Pärnu Juhtimiskonverntsid - nendega koostöös saab ESAÜ Eesti juubeliaastal konverentside formaadis kaasa rääkida olulistel teemadel Eesti ühiskonnas ja majanduses. Äripäeva konverentsile 26. aprillil "Õigus olla unustatud" algas registreerumine, ESAÜ liikmetele on soodushind 12. aprillini! 

17. mail toimub ühingu üldkoosolek. Nagu juba tavaks, on enne üldkoosolekut lühiseminar, seekord eetika teemadel. 30.05-1.06 saab toimuma juba neljas ESAÜ rahvusvaheline Balti ja Skandinaavia siseaudiitorite ümarlaud Pärnus. Septembri alguses korraldame väliskoolitajaga koolituse „Best Practices of IA and new IPPF“, koolitaja James Paterson. Broneerige juba oma kalendritesse ajad ära!

Tervitame meie uut liiget Ieva Grigaliunaitet, kes töötab Coca-Cola HBC Eesti AS-is! Ühingus on hetkeseisuga 243 liiget, 9 liiget oma liikmelisuse aastaks peatanud.

Head juubeliaastat meile kõigile!
ESAÜ juhatus

Kolleegile Külla: Tallinna Tehnikaülikool

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 9. veebruaril külas Tallinna Tehnikaülikoolis.

Siseauditi vastasseis juhtkonnaga

Ehkki teame ju kõik ütlust „ära tapa sõnumitoojat“, võime audiitoritena ennast leida olukorrast, kus auditeeritav ründab meie isikut või töö tulemusi. Loodetavasti pole teiega seda juhtunud, kuid soovitame teil lugeda IIA presidendi ja tegevjuhi...

Äriühingutega seotud pettused — müüdid ja tegelikkus

Hea sisekontrollisüsteem ei tähenda alati ulatuslikke kontrolle, vaid eelkõige eetilise ärikultuuri edendamist ja süstemaatilist lähenemist majandustegevust ohustavate riskide maandamisele.

Assessing and Managing Strategic Risks

Research on internal audit stakeholders conducted as part of The IIA’s Common Body of Knowledge (CBOK) 2015 study...

Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, 4th Edition

Written through the collaboration of educators and practitioners, this textbook serves as a cornerstone for internal...

neljapäev, 5 Aprill, 2018 - 10:00

Koolitus: Kirjalik eneseväljendus

neljapäev, 17 Mai, 2018 - 11:00

ESAÜ üldkoosolek 2018

neljapäev, 26 Aprill, 2018 - 10:00

Sisekontrolli konverents 2018 "Õigus olla unustatud"