Mai 2018

Maikuu on eriline ja seda mitmel põhjusel! Täna, 2. mail on ühingul sünnipäev - ESAÜ on saanud 18 aastaseks! Olge õnnitletud kõik meie 246 liiget, kes te olete siseaudiitorid, aga ka sisekontrolörid, kvaliteedijuhid, finants- ja järelevalve inimesed, tippjuhid erinevatel aladel ja muude elukutsete esindajad!

Maikuu on ka ülemaailmne siseauditist teadlikkuse tõstmise kuu. Alustame koos IIA-ga kampaaniat, mis kestab terve maikuu. Oleme kavandanud tegevusi tutvustamaks nii ühingut, siseaudit, siseaudiitoreid, sertifikaate ja muud siseauditiga haakuvat. Millised on teie plaanid, et oma töö kasulikkust ja väärtust fookusse tõsta!? Andke teada, jagame ideid!

Maikuu üritused: 3.05 on Tartus korruptsiooniteemaline ümarlaud koos Politsei- ja Piirivalveameti inimestega, 17.05 toimub ühingu üldkoosolek koos eetikateemalise lühiseminariga, 24.05 teeme koolituse personalijuhtimise auditeerimise teemal, 30.05 algab Pärnus rahvusvaheline siseaudiitorite ümarlaud.

Anname varakult teada, et septembris on tulemas väliskoolitajaga koolitus - 4.- 5.09.2018 teeb James C. Paterson 2- päevase koolituse siseauditi parimate praktikate teemal. Koolitus on suunatud eelkõige kogenud ja pikaajalise praktikaga siseaudiitoritele. Palun pange endale kuupäevad juba kalendrisse ära, täpsem info juba lähiajal.

Teretulemast ühingusse meie uued liikmed: Mari Metsar, Kristiine Järvan ja Sirli Soosalu! Olge aktiivsed ühingu tegevustes kaasa lööma ja ka ise panustama ühingu arengusse!

Kasvamist, arenguid ja uusi algusi maikuusse!
ESAÜ juhatus 

Käisime külas kolleegidel ühisministeeriumis

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 10. aprillil külas kolleegidel ühisministeeriumis.

Külla tulnud siseaudiitoreid võõrustasid ühisministeeriumi kolleegid: Rahandusministeeriumi siseauditi juht Krista Nelson, Sotsiaalministeeriumi siseauditi...

Mida te õppisite oma viimasest auditist?

Edukas siseaudiitor on see, kes pidevalt õpib. Õppimine ei pea olema seotud auditiga: see ei pea olema seotud sinu ettevõtte/asutusega või ettevõtte tegevusvaldkonnaga, see ei pea olema isegi midagi, mis on koheselt kasulik

Auditiplaanid on loodud luhtuma

Tänapäevases keskkonnas ei ole miski see, mis ta oli siis, kui sa sellega alustasid. Asjad ei ole kunagi nii nagu nad esialgu paistavad.

Arvestusala - mis see on?

Arvestusala hõlmab kolme põhikutseala: finants- ja juhtimisarvestus (ehk traditsioonilisemas mõistes raamatupidamine), väline audiitortegevus ning sisemine audiitortegevus.

Assessing and Managing Strategic Risks

Research on internal audit stakeholders conducted as part of The IIA’s Common Body of Knowledge (CBOK) 2015 study...

Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, 4th Edition

Written through the collaboration of educators and practitioners, this textbook serves as a cornerstone for internal...

neljapäev, 17 Mai, 2018 - 11:00

ESAÜ üldkoosolek 2018

teisipäev, 4 September, 2018 - 10:00

Väliskoolitajaga koolitus: Siseauditi parimad praktikad