Aprilli uudised

Eriolukord on kestnud kuu aega ja selle kuu jooksul oleme õppinud, et maailm ja inimeste käitumine võib muutuda väga lühikese ajaga. Samas ootame juba maid või juunit, et elu saaks jälle normaalselt jätkuda. Onju!?

Kui aga eriolukord ja kriis saab mööda, mis annab meile kindluse, et mõnd seesugust sündmust taas ei tule? Inimlik küsimus ja vastust me tegelikult teame ka: sellist kindlust ei anna meile mitte keegi mitte kunagi. Ka meie audiitoritena ei saa sellist kindlust mittekunagi kellelegi anda, ehkki teoorias seda justkui meilt oodatakse, et vaadake ettepoole, mõistke riske, pakkuge välja maandamistegevusi jne. Jah, nii saab mõelda tavaolukorras või riskide puhul, mida me üldjuhul juba teame või oleme nendega kokku puutunud. Audiitoritena teame sedagi, et on riske, mille mõju on hukatuslik, aga tõenäosus kaduvväike. Praegune viirusepandeemia on üks neist.

On aeg, kus nii riigina kui inimestena saame loota iseenda ellujäämisinstinktile, koostööle ja tarkusele õppida teiste riikide ja kolleegide praktikatest. Meil on vaja täna tegutseda määramatuses ja see on tegelikult võimalik, sest teist võimalust lihtsalt ei ole. Me õpime, otsustame ja tegutseme oma parima teadmisega, mis meil just nüüd ja preagu võtta on.

Pakume teile aprillikuu uudiskirjas lugemiseks värskeid uudiseid, artikleid ja arutelusid. Tõlkisime ära ka ECIIA ülevaate 17ne Euroopa panga siseauditi üksuse praktikatest Covid-19 tingimustes - milliseid otsuseid ja valikuid teevad siseauditi juhid teades vaid seda, et on suur määramatus.

Üleskutse kõikidele ühingu liikmetele! Jagage palun oma tööalaseid praktikaid ja kogemusi erioluorraga seoses: millised teemad on täna fookuses, mida teete praegu teisiti, kuidas teete koostööd oma tiimiga ja teiste kolleegidega, mida ja kuidas olete muutnud oma auditiplaanides jne. Andke palun meile teada e-kirja teel info@siseaudit.ee ! Kogume teie kogemused ja praktikad kokku ning teeme teie lugudest kodulehele ülevaateartikli. Ikka selleks, et olla üksteisele hea nõuga toeks ja õppida üksteiselt.   

Anname teile peatselt teada lähiaja e-koolitustest. Ühingu juhatus on otsustanud, et kuni 1. maini tavakoolitusi ei toimu. ESAÜ koolituskomisjon on üle vaatamas ühingu koolitusplaani ja me otsime võimalusi e-koolituste läbiviimiseks. Oleme ju e-riik ja digiriik ja teeme selle digipöörde nüüd lõpuks ära :)

Sertifikaadiomanikele infoks, et CPE punkte on võimalik teenida lisaks koolitustele veel mitmel erineval moel  Kasutage neid võimalusi just praegu, vaadake võimalusi ESAÜ kodulehelt: punkt 4 - Enesetäiendamise nõuded

Ühingu juubelikonverentsiks ja juubeli tähistamiseks sügisel teeb meie äge konverentsitiim ettevalmistusi. Loodame, et sügisel on piirid kahti ja eriolukord läbi!

Olge terved, liikuge looduses, arendage ennast ja olge loovad!

ESAÜ juhatus

#püsikodus!

Pankade siseauditi üksuste kriisiaja praktikad Euroopa riikides

Euroopa siseaudiitorite ühendus ECIIA on värskelt läbi viinud uurimuse küsides, kuidas on praegune koroonaviiruse olukord mõjutanud pankade siseauditi üksuste tööd? Uuring hõlmas Euroopa riikide 17ne panga siseauditi üksusi.

Praktilised näpunäited:

Veenduge, et töötajatel oleksid...

Kellel on suuremad võimalused kaugtööks?

Statistikaamet uuris, kui levinud on kaugtöö Eesti ettevõtetes ja asutustes? Kellel on seda lihtsam korraldada? Millistes sektorites on see keeruline või võimatu?

Siseaudit 2020: On häid ja on halbu uudiseid

Kiiresti leviv koroonaviirus (COVID-19) on toonud välja võtmeriskid mitmel tasandil alates töötajate ohutusest ja tootlikkusest ning tarneahela nõrkuse niivõrd, nagu riikide majandused on üksteisest globaalselt sõltuvad. Siseauditi seisukohast pakub see väljakutseid ja võimalusi näidata...

Internal Audit of the Future: The Impact of Technology Innovation

This book provides a high-level overview of the major changes reshaping the demands on internal auditors and lays...

Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process

Agile IA is an innovative approach that uses Agile software development values, principles, and practices to...

Data Analysis and Sampling Simplified: A Practical Guide for Internal Auditors

This is a book about data - about how to reduce large data sets down to the critical few high-risk subsets and how...

Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide, 2nd Edition

Auditing Social Media, 2nd Edition, shows you how to leverage the power of social media for instant business...

teisipäev, 8 September, 2020 - 09:25

Sisekontrolli konverents 2020: Juhtimiskontrollid