5 soovitust agiilse lähenemise rakendamiseks

09.06.2020 - 10:49

Nagu kogu muu maailm, peame ka meie, siseaudiitorid, käima kaasas muutustega, sealhulgas ka uute meetodite ja tehnoloogiatega. Aina enam on ettevõtteid, kes rakendavad agiilseid lähenemisi muudatuste juhtimisel. Nii teoorias kui praktikas on "agiilne" ja "agiilne siseaudit" jõudmas aina enam ka siseaudiitorite maailma. Sellest artiklist saad teada, kuidas agiilsus töötab ja kus agiilsust saaks rakendada.

Mõiste „agiilne“ tähendab kiiret, hästi koordineeritud ja nutikat lähenemist. Esmakordselt defineeris “uue meetodi” inglise filosoof F. Bacon1620. aastal. Kui algselt kasutati agiilset meetodit IT-valdkonnas, siis nüüdseks ulatub agiilsuse raamistik palju kaugemale. Eriti oluline on agiilsus nendele ettevõtetele, kes tegelevad ka tootearendustega.

Agiilne lähenemine muudatustele võimaldab ettevõtetel oma innovaatilist tegevust täiustada ka ilma suurte organisatsiooniliste muudatusteta. Agiilne juhtimine tähendab muuhulgas ka kiiret tagasisidestamist ja vastutuse andmist töötajatele, mis väljendub töötajate suuremas enesekindluses, stressitaluvuses ja vastupidavuses. 

5 soovitust agiilse lähenemise rakendamiseks:

1. Tee endale selgeks, kuidas agiilsus töötab. Sellel on kolm põhilist lähenemist:

  • “Scrum” lähenemine – selle keskmes on loov ja kohanemisvõimeline meeskonnatöö keerukate probleemide lahendamisel. Saavutusi ja eesmärke analüüsitakse sagedasti ning toimub kiire tagasisidestamine.
  • “Lean” lähenemine – keskendub kõigi kadude pidevale kõrvaldamisele.
  • „Kanban“ lähenemine – keskendub protsessi aja ja protsessis tehtavate tööde hulga vähendamisele.

2. Tuleb aru saada, kus agiilsus töötab

Protsess peab edenema, peab olema tihe koostöö ja kiire tagasisidestamise võimalus. Kasulik rakendada, kui probleemide keerukus ja ulatus ei ole täpselt määratletud.
Tööd on võimalik jagada osadeks ja rakendada kiireid korduvaid tsükleid. Hilisemaid muudatusi on võimalik lahendada. Võimalus pakkuda õppimist.

3. Alusta väikestest sammudest. Ei ole võimalik rakendada koheselt kõiki taktikaid. Võttes vaikselt kasutusse erinevaid samme ning kaasates töötajaid, on võimalik liikuda uue lähenemise suunas.

4. Loo endale stabiilne meeskond. Meeskonnas, kus liikmed tihti vahetuvad, on sünergia ja koostöö keerulised tekkima. Üleüldiselt on stabiilised meeskonnad produktiivsemad.

5. Agiilsus algab tipust. Paindlikkus ja kiire tagasisidestamine ei saa olla ainult töötajate eesmärk. On oluline, et lisaks meeskonnajuhtidele õpiksid ja rakendaksid samu meetmeid ka tippjuhid.