CPE-de raporteerimine - Korduma kippuvad küsimused

Kuupäev
06.10.2022 - 14:44
Sisu

Head sertifikaadiomanikud!

Siit leiad kokkuvõtte korduma kippuvatest küsimustest. Detailsemat lisainfot leiad IIA juhendist


Kui palju CPE-sid peab raporteerima?
See sõltub sellest, milline sertifikaat teil on ning mis on teie staatus (praktiseeriv, mittepraktiseeriv). Nt praktiseeriv CIA peab igal aastal raporteerima 40 CPE-d ja praktiseeriv CGAP 20 CPE-d. Neist 2 CPE-d peab olema eetika valdkonnast. Täpsemalt vt juhendi punktist 3.1.


Kuidas CPE-de raporteerimine käib?
Raporteerimine käib läbi IIA CCMS süsteemi (tuleb sisse logida). Sisenedes kuvatakse lehe paremas servas teie olemasolevad sertifikaadid ning nende all olevas servas on link "Report CPE's". Lingile vajutades juhendatakse teid sujuvalt edasi.

NB! Palun arvestage võimalike tõrgetega maksete tegemisel. Kui juhtub, et makse ei lähe läbi, siis tasub kodupangast tõrke põhjust uurida. Enamasti on vaja lihtsalt selgitada, kellele ja mis eesmärgil makse tehakse.


Millal on CPE aruande tähtaeg?
2022. a CPE-de raporteerimise tähtaeg on 31. detsember 2022. a.


Kuidas CPE punkte koguda?
Punkte saab koguda erinevatel viisidel:

1. Koolitustel osalemine
Koolitustel osalemine on kõige levinum punktide kogumise viis. Seejuures tuleb tähele panna, et koolitus peab vastama IIA Kutsealase Sertifitseerimise Nõukogu (PCB) poolt kehtestatud nõuetele (vt juhendi punktist 4.1). Üldjoontes tähendab see, et koolitus peab olema läbi viidud pädeva koolitaja poolt ning edendama osaleja erialast pädevust.

Kinnitame, et ESAÜ koolitused, IIA teiste ühingute ning IIA enda koolitused (sh OnDemand koolitusedveebiseminarid) on nõuetekohased. Muude koolituste osas peab raporteerija ise nõuetekohasust hindama. Oluline on, et koolituse läbimise tõendamiseks on sul olemas tunnistus (tõend).

Arvestus: 1 CPE =50 min koolitusel osalemist. Koolitustelt saadud punktidega võib katta 100% CPE nõudest.

2. Koolitamine
Kui oled ise koolitaja olnud (seminaril, konverentsil, aga ka asutusesiseselt), siis saad CPE punkte arvestada nii koolituse läbiviimise kui ka ettevalmistuse eest. Koolitus/ettekanne peab olema seotud siseauditi valdkonnaga.

Arvestus: 1 CPE 50-minutilise koolitamise eest ning 3 CPE-d ettevalmistuse eest.

NB! Sama koolituse uuel läbiviimisel on punktide arvestuses erisused. Vt täpsemalt juhendi punktist 4.2.4.
NB! Raporteeri ainult juhul, kui saad enda koolitajaks olemist tõendada (nt sul on koolitamise leping, koolituse kava vms).
Koolitamise eest saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d.

3. Publikatsioonide avaldamine
Näiteks:
*Artiklite avaldamine/kaastöö artiklitesse (ESAÜ lehel, meedias vms).
*Raamatute avaldamine/kaastöö raamatutesse.

Arvestus: 1 CPE 200 sõna kohta.
Raamatute avaldamisega saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d, artiklite puhul on määr väiksem (CIA 15 CPE-d ja CGAP 6 CPE-d)

4. Publikatsioonide tõlkimine
Näiteks:
*Raamatute tõlkimine.
*Juhendmaterjalide tõlkimine (IIA juhendid, praktilised suunised, artiklid, blogipostitused).

Arvestus: 1 CPE 200 sõna kohta.
Raamatute tõlkimisega saadud punktidega tohib CIA katta kuni 25 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d, juhendmaterjalide puhul on määr väiksem (CIA 15 CPE-d ja CGAP 6 CPE-d).

5. Vabatahtlik töö
Näiteks vabatahtlik töö ESAÜ juhatuses, koolitus- või muus komitees.

Arvestus: 1 CPE 50-minutilise nõuetele vastava tegevuse eest.
Kutseorganisatsioonis tehtud vabatahtliku töö eest saadud punktidega tohib CIA katta kuni 15 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d.

6. Välised kvaliteedihindamised
CPE punkte arvestatakse ainult kohapealsete toimingute eest ning iga hindamise kategooria eest on limiidid erinevad - vt juhendi punktist 4.2.6.
Väliste kvaliteedihindamiste eest saadud punktidega tohib CIA katta kuni 20 CPE-d ja CGAP kuni 10 CPE-d.

7. Eksamid (ei ole seotud IIA sertifikaatidega)
Finantsarvestuse või audiitorieksami osa (nt CPA või CA) sooritamine.

Arvestus: 10 CPE-d. Eksami sooritamise aastal arvestatav maksimaalne CPE tundide arv on 40 CPE-d.

NB! Alates 03. jaanuarist 2022. a IIA CPE poliitika muutus ning sertifikaadi omandamiseks vajaliku eksami läbimise eest CPE punkte ei anta. Samuti tuleb CPE punktide raporteerimisega alustada juba eksami läbimisele järgneval aastal.

Enne 03. jaanuari 2022. a eksami läbinutele kehtib varasem kord (st punkte saadi vastavalt sertifikaadile ning sertifikaadi saamise aastal ning sellele järgneval aastal CPE punkte eraldi raporteerima ei pea).

8. Muud asjakohased tegevused
Kõik muud tegevused, mis aitavad professionaalset pädevust tõsta ning millel osalemist saab tõestada.


Kas koos CPE aruandega tuleb esitada kõik tõendusmaterjalid? 

Ei, aruande esitamiseks piisab, kui on olemas info, mitu CPE-punkti aasta jooksul koguti. Koolituste tunnistusi või muid tõendusmaterjale eraldi üles laadima ei pea. Samas tuleb arvestada, et iga sertifikaadiomanik võib sattuda nn CPE-auditisse, mille raames tuleb kõik tõendusmaterjalid siiski kokku koguda ning IIA-le esitada.


Kui kaua peab CPE punktidega seotud materjale säilitama?

Vähemalt kolm aastat.


Mis juhtub, kui ma aruannet ei esita?

Juhul, kui te 31. detsembriks CPE-de aruannet ei esita, muutub teie senine staatus "sertifitseeritud" automaatselt staatuseks "mitteaktiivne koos tähtaja pikendamisega". Mitteaktiivne staatus tähendab, et te ei tohi enam oma sertifikaadile viidata. Kuidas staatust "sertifitseeritud" tagasi saada, vt juhendi punktist 5.3.


Edu raporteerimisel!

Täiendavate küsimuste korral kirjuta palun ESAÜ tegevjuht Hedyle info@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias