IIA standardid ja juhendid

Siseaudiitorid tegutsevad ja töötavad ühtsete rahvusvaheliste IIA standardite alusel. IIA standardid on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale nagu piibel, mida oma kutsealal oluliseks peame ja järgime. 

Ajakohastame jooksvalt eesti keelde tõlgitud IIA standardeid, rakendussuuniseid ja juhendeid nagu IIA neid välja annab või muudab.

Olulisemad materjalid oleme tõlkinud ühingu liikmete abiga eesti keelde, et rahvusvaheline kogemus ja parim praktika oleks keelebarjäärita mõistetav kõikidele siseaudiitortitele.

Pane tähele! IIA juhendid - rakendussuunised ja muud soovituslikud juhendid on tasuta kättesaadavad ainult ESAÜ liikmetele (vajalik kodulehele sisselogimine).

IIA läks alates 01.01.2017 üle tegevusjuhenditelt (practice advisories) rakendussuunistele (implementation guides).

Rakendussuunised saate IIA kodulehelt nii eraldi juhenditena kui koondina kätte SIIT. Tõlkisime need ka eesti keelde ja avaldasime liikmetele 26.02.2018.

Sellelt lehelt leiate IIA standardid, rakendussuunised ja muud juhised:

  • IIA Standardid alates 01.01.2017; IIA Standardid kuni 31.12.2016
  • IIA rakendussuunised 2018
  • IIA juhis "Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm"
  • IIA juhis "Siseauditi arvamuse kujundamine ja avaldamine"
  • "All in a Day`s Work"; "Kõik ühes tööpäevas. Pilk siseaudiitorite mitmekesistele kohustustele".
  • "The three Lines of Defence Model", "Mõjusa riskijuhtimise ja kontrolli kolm kaitseliini"
  • ECIIA suunis "Non-Financial Reporting: Building trust with internal audit", "Mittefinantsaruandlus: usalduse suurendamine siseauditi abil"

IIA veebipoest saab osta raamatu "International Professional Practices Framework (IPPF)® - 2017 Edition", mis selgitab põhjalikult IIA standardite uut versiooni.