Juhatuse koosolek

10.05
17:00

Juhatus koguneb üldjuhul 1x kuus.

Seekordse koosoleku teemad on:

1. Infovahetus Rahandusministeeriumiga

2. Liikmelisusega seotud küsimused;

3. Üldkoosolek 2021;

4. Koolitusvaldkonna teemad;

5. ESAÜ veebiplatvormi arendustööd;

6. Muud jooksvad küsimused.

Aeg:
10.05.2021 - 17:00
Asukoht: Veebikeskkond Teams