koolituskoordinaator

Toetab koolituskomisjoni tööd ning koordineerib ühingu koolitustegevusi vastavalt koolituskomisjoni ja juhatuse otsustele

Selle terminiga seotud sisu hetkel pole.