IPPF

IIA rakendussuunised ja juhendid

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad: rakendussuunised ( implementation guides ), mis asendavad tegevusjuhised ( practice advisories ); täiendavad juhised ( supplemental...

Kutsetegevuse raampõhimõtted

Siseaudiitorid juhinduvad oma tegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest - IPPF (International Professional Practices Framework) . Need...

IIA standardid

Siseaudiitorid tegutsevad ja töötavad ühtsete rahvusvaheliste IIA standardite alusel. IIA standardid on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale nagu piibel, mida oma kutsealal oluliseks peame ja...

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...