isikuandmed

18.01.2017

Koolitus: Isikuandmete kaitse

18.01.2017 toimub koolitus "Isikuandmete kaitse – kuidas siseaudiitor saab aidata organisatsioonil valmistuda andmekaitse nõuete muutumiseks?“ Välja...

Martin Stevens: Auditing Data Privacy

Isegi juhul, kui reeglid olid paigas ja töötajad olid saanud vastava väljaõppe, ei järgitud neid nõuetekohaselt. Seega on kõige olulisem saada...