komisjonid

Partnerluse ja lobitöö komisjon

Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon tegutses varem töörühmana, kuid ESAÜ eesmärkide 2017-2022 valguses vajavad ühingu partnerluse ja koostöö teemad alaliselt tegutsevat komisjoni. Komisjon...

Siseaudiitorite Kutsekomisjoni teemad

Sellel lehel avaldame Rahandusministeeriumi juurde loodud siseaudiitorite kutsekomisjoni - SAKK - koosolekute protokollid ja muud komisjoni töö ning algatustega seotud materjalid. Pane tähele, et...

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad...

Eetikakomisjon

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel...

Koolitus- ja arenduskomisjon

Komisjoni ülesanded: töötab välja ühingu I ja II poolaasta koolituskava arvestades ühingu liikmeküsitluse tulemusi ja eelmiste aastate koolitustegevuse tulemusi korraldab koolituskava elluviimise...

Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjoni moodustas rahandusminister 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja...

Komisjonid ja töörühmad

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad komisjonid ja töörühmad. Ühingu alalised komisjonid: Koolitus- ja arenduskomisjon Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon...