koostöö

Juhatus

ESAÜ juhatuses on põhikirja järgi 5-7 liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige, teovõimeline füüsiline isik, kellel on laitmatu reputatsioon ning kes valdab suhtlustasandil inglise keelt...

Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi kohustus on paljudel era- ja avaliku sektori asutustel, näiteks kohalikud omavalitsused, riigi asutatud sihtasutused, riigi osalusega äriühingud, krediidiandjad ja vahendajad,...

Kvaliteediteenused

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel. ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid...

Kvaliteedihindamine ja QA tunnistus

Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavusele IIA standardite ga . ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Viimase 10 aastaga on Eestis paljudes organisatsioonides läbi viidud siseauditi üksuste kvaliteedihindamisi ja on võimalik teha kokkuvõtteid...

Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 280 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise 2022. aasta...

Lehed