kvaliteet

Arstitudengi mõtteid korruptsioonist

Kui teistes valdkondades on näha korruptsioonis langustrendi, siis meditsiinis on pidev teenuse puudus muutnud korruptsiooni väga visalt taanduvaks...

QIAL - pädev siseauditi juht

QIAL - näita oma suurepärast juhtimistaset Siseauditi valdkonna arengud ja muutused vajavad uut tüüpi juhti - see on inimene, kes juhib tulemuslikult oma auditimeeskonda pakkudes huvigruppidele...
02.01.2017

Audititarkvara E-dok

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on valmis kasutamiseks! Oleme teinud 3 kasutajakoolitust, järgmine on 2. veebruaril!

Lehed