rakendussuunised

17.03.2018

IIA juhendid eesti keeles

Head ühingu liikmed! IIA ja ECIIA annavad välja siseaudiitori tööks või siis tema rolli mõtestamiseks ja väärtustamiseks juhendeid ja suuniseid, mida...

IIA rakendussuunised ja juhendid

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad: rakendussuunised ( implementation guides ), mis asendavad tegevusjuhised ( practice advisories ); täiendavad juhised ( supplemental...