riskijuhtimine

Kuidas avastada pettust?

Iga ettevõtte juhtkonna eesmärk peaks olema pettusejuhtumite ennetamine oma asutuses, kuid enamik neist ei ole altid tunnistama, et nende ettevõte...

Siseaudit

Eesti Siseaudiitorite Ühing ühendab siseaudiitoreid, kes tegutsevad Audiitortegevuse seaduse ja rahvusvaheliste IIA standardite alusel. Eestis tegutsevad ka ISO (sise)audiitorid, kes on...

Kuidas taltsutada riske?

Riskide hindamine ei oma tähendust, kui tulemuste osas mingeid järeldusi ei tehta. Kas ja mida nende riskidega pihta hakata? Ekslik on arvata, et...

Lehed