standardid

IIA rakendussuunised ja juhendid

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad: rakendussuunised ( implementation guides ), mis asendavad tegevusjuhised ( practice advisories ); täiendavad juhised ( supplemental...

Lehed