standardid

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...

Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega. Vahendame rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot...

Kvaliteedihindamise läbinud siseauditiüksused

Vastavalt IIA siseauditi standardile 1312 „Välishindamine“ tuleb siseauditi funktsiooni sõltumatu välishindamine läbi viia vähemalt kord viie aasta jooksul. Valitsussektori organisatsioonide...

Kvaliteedihindamine ja QA tunnistus

Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavusele IIA standardite ga . ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid...

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „...

Lehed