Tartu Ülikool - Siseauditi juht

tartu_ulikool.png

Tartu Ülikool on üle 3 900 töötaja ning ligi 14 000 üliõpilasega Eesti suurim ja vanim akadeemilise elu keskus. Ülikoolilinna miljöö ning hea töö- ja elukeskkond on toonud siia tippteadlasi ja -spetsialiste ligi 390 aastat.

Tööülesanded

Tartu Ülikooli eesmärkide saavutamiseks on oluline, et ülikooli teadus- ja õppetööd toetavad tegevused on kvaliteetsed, efektiivsed ja ühtsed. Siseauditi juhi ülesanne on anda juhtidele ja ühiskonnale kindlustunne, et otsused langetatakse ülikooli parimat kasu silmas pidades, neid viiakse ülikoolis ellu vastavalt kokkulepetele ja kooskõlas seadustega ning kasutusele võetud juhtimismeetmed ja -süsteemid tagavad ülikooli eduks vajaliku tulemuse. Oma tööga toetab siseauditi juht ülikooli juhtkonda, nõustades juhte riskide hindamisel ning andes soovitusi ressursside säästlikuks, tõhusaks ja mõjusaks kasutamiseks.

Soovime leida inimese, kes on aktiivne ülikooli kitsaskohtade hindamisel, avatud juhtkonna liikmetega suhtlemisel ja veenev tulevikku suunatud ettepanekute tegemisel.

Haridus

Kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad majanduses, õiguses või nendega haakuval erialal.

Erialane kogemus

 • Audiitorina töötamise kogemus.
 • Avaliku sektori siseaudiitori või atesteeritud siseaudiitori tunnistus või valmidus see omandada lähiajal.
 • Juhtimiskogemus.

Isikuomadused

 • Suurepärane analüüsivõime, täpsus, järjekindlus, oskus eristada olulist ebaolulisest.
 • Väga hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus.
 • Laitmatu maine ja kõrged eetilised tõekspidamised.
 • Julgus olla eestvedaja ja algataja.

Keeleoskus

Eesti keele oskus C1, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

 • CV.
 • Kaaskiri, milles tuua välja ka palgasoov ning kahe soovitaja kontaktid.

Ettevõte/organisatsioon pakub

 • Vastutusrikas töö.
 • Erialane täienduskoolitus.
 • Kaasaegsed töötingimused Tartu kesklinnas.
 • Haigushüvitis 100% ulatuses 1.-5. haiguspäeva eest.
 • 42 puhkusepäeva aastas.

Töö asukoht

Ülikooli 18, Tartu

Tööaeg

Täistööaeg

Kandideerimistähtaeg 

15.12.2022

Kandideerida saab SIIN.