E-kursus praktikutele "Vihjeandmise meetmed"

07.10.2021 - 13:06

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti korraldab tasuta e-kursuse "Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele".

Kursuse eesmärk on anda teadmisi vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada.

Sihtgrupiks on eelkõige erasektori töötajad, kuid kindlasti leiavad kursuselt juhiseid meetmete ülesseadmiseks ja parendamiseks ka teiste sektorite esindajad.

Kursus koosneb neljast moodulist ja on täies mahus veebipõhine. Iga mooduli läbimiseks on ette nähtud ligikaudu ühe nädala pikkune tähtaeg. Ühes moodulis on kuni kolm alateemat.

* I moodul “Häälestus” (vihjeandmise kasutegurid, teavituskanalid, seadusandlus)
* II moodul “Meetmete loomine” (juhtkonnalt toetuse hankimine, rollide jaotus ja sisendi kogumine, teavituskanalite loomine)
* III moodul “Meetmete kinnitamine ja rakendamine” (kommunikatsiooniplaan, teavitamise juhis)
* IV moodul “Meetmete täiendamine ja kokkuvõte” (mehhanismi täiendamine ja vahehindamine)

Igas moodulis on loenguformaadis videod ning intervjuud Eesti ettevõtete esindajatega, kes jagavad, miks ja kuidas on nad üles seadnud vihjeandmise meetmed. Samuti on iga mooduli lõpus enesehindamise küsimustikud, mida saab kasutada enda ettevõtte olukorra kaardistamiseks.

Kursusel on peamiselt individuaalsed, aga ka koostöised foorumitüüpi ülesandeid. Õpiteekond kaardistatakse testides, mille alusel on võimalik analüüsida õppija ja tema organisatsiooni olukorda.

Kursus algas 4. oktoobril 2021. a ning kestab 4 nädalat (iseseisva töö maht nädalas 2-3 tundi). Kiirelt registreerudes jõuab ka esimeses moodulis osaleda.

Registreerida saab SIIN.