ESAÜ 2021. a eelarve prioriteedid on liikmeskonna ja ühingu areng

05.03.2021 - 11:43

ESAÜ juhatus e-kogunes 4. märtsi õhtul ühingu 2021. aasta eelarvet koostama. Kaks nädalat varem vaatas juhatus üle ühingu 2020. aasta tulemused aasta tegevuseesmärkide ja ESAÜ eesmärkide valguses.

2020. aastal olime COVID-19 pandeemiast tulenevalt olukorras, kus mitmed ühingu põhitegevused ning senised rutiinid tuli jooksvalt ümber korraldada. Eelkõige mõjutas heitlik 2020. aasta ESAÜ koolitustegevust, mis põhimõtteliselt seiskus mitmeks kuuks kuni riigis välja kuulutatud eriolukorra lõpuni maikuus. Juunis aga alustasime koolitustega juba e-formaadis, kus tuli arvestada ka koolitajate kohanemistempoga muutunud olukorras.

2020. aastal korraldasime koolitusi ja seminare mahus 51 CPE punkti, mis on poole väiksem meie tavapärasest koolitusmahust (2019 - 118 CPE punkti; 2018 - 115 CPE punkti). Ühingu liikmed pidid eelmisel aastal ise rohkem pingutama, et oma kutsetaset hoida ja tõsta. Eriti aga IIA kutsesertifikaadiga siseaudiitorid, sest IIA, meie rahvusvaheline koostööpartner ja kutsesertifikaatide haldaja, CPE punktide nõuete osas 2020. aastal mingeid mööndusi ei teinud.

2020. aasta tulemusi ja mõjusid arvestades arutas ESAÜ juhatus 4. märtsi õhtul 2021. aasta eelarve prioriteete ning ühingu tegevuseesmärkide ja sh investeeringute rahastust. Ühingu 2021. aasta eelarve prioriteedid on liikmeskonna koolitus- ja arendustegevused ning ESAÜ kui organisatsiooni jätkusuutlik areng.

Juhatus koostas ja kinnitas ühingu 2021. aasta eelarve positiivse tulemiga. Arvestasime COVID-19 viirusest tingitud võimalike mõjudega ühingu sündmustele. Arutasime muuhulgas ka ühingu juubelikonverentsi korraldust, mis jäi ära 2020. a sügisel ja toimub praeguse teadmise järgi 3.-4.06.2021 nii veebis kui saaliüritusena. Juhatus arvestab, et vajadusel tuleb teha uusi otsuseid nii juubelikonverentsi formaadi kui aja osas.

Toome siin meeldetuletuseks ära ka ESAÜ strateegilised eesmärgid: 
1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid.
2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskuseid ja arendada kutsetegevusi.
3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit.
4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas.
5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus.