ESAÜ raamatukogu

09.10.2016 - 00:00

Ühingu raamatukogus on üle 100 raamatu, 11 aastakäiku ajakirja "Internal Auditor", IIA juhendmaterjalid, sertifitseerimise eksamite õpikud ning palju muid siseaudiitorite tööks ja professionaalseks arenguks vajalikke väljaandeid.

ESAÜ raamatukogu täieneb jooksvalt raamatute, väljaannete ja ajakirjadega. Uutest raamatutest ja juhenditest anname jooksvalt teada esilehe rubriigis Raamatukogu. 

Kogu vajaliku info saad siit RAAMATUKOGU.

Head lugemist!