IIA andis välja uue juhendi toetuste auditeerimiseks

11.04.2018 - 13:25

IIA annab teada, et välja on tulnud uus praktiline juhend avaliku sektori toetuste auditeerimiseks.

Avaliku sektori organisatsioonid seisavad silmitsi kasvavate ootustega täita seadusandlikke ja regulatiivseid nõudeid, mis on seotud teenuste pakkumisega avalikkusele. See on toonud kaasa suureneva hankemahu, mida osaliselt kaetakse toetustega.

IIA uus praktiline juhend "Toetuste auditeerimine avalikus sektoris" sisaldab järgmiseid teemasid:

  • Toetuse elutsükkel koos tegevustega igas etapis
  • Hankijate ja toetusesaajate haldus- ja juhtimisprotsessid
  • Toetuste hindamise planeerimine
  • Riski- ja kontrollmaatriksi näited
  • Siseaudiitorite tegevuse ülevaade
  • Toetuste haldamise ja juhtimise tõhustamise võimalused

IIA liikmetele on juhend tasuta. Saate selle endale alla laadida IIA kodulehelt.