IIA lõpetab CGAP sertifikaadi väljaandmise 30.06.2021

23.03.2021 - 13:06

IIA on lõpetamas avaliku sektori siseaudiitorile suunatud CGAP sertifikaadi väljaandmist. Uusi eksamitaotlusi enam esitada ei saa. Uut sarnast sertifikaati samale sihtgrupile ei ole IIA-lt lähiajal tulemas.

IIA liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on viimase aasta jooksul ühiselt arutanud CGAP-ile võimalike alternatiivide leidmist.

Mitmed riigid, sealhulgas Eesti, on otsimas lahendusvariante tänase teadmise juures, et IIA lõpetab 30. juunil 2021 CGAP sertifikaadi väljaandmise. Viimasel e-nõupidamisel 22. märtsil 2021 saime kinnitust IIA varasemale otsusele, et CGAP sertifikaadi väljaandmine lõppeb 2021. aasta suvel ning IIA seda ei taaskäivita. Põhjus suuresti selles, et CGAP sertifikaadi eksamiküsimused on vananenud ning nende uuendamine ja tõlkimine oleks väga ressursimahukas. 

Siseaudiitorid, kes on registreerunud CGAP-i eksamile, saavad seda teha kuni 30.06.2021. Soovitame siiski mitte jätta eksamit viimasele minutile.

CGAP sertifikaat jääb kehtima kõigil, kellel see aktiivne on. IIA toetab CGAP-iga seotud täiendusõpet koolituste kaudu. Jätkub ka iga-aastane CPE punktide raporteerimine.

Kuidas edasi?

Ühe lahendusena pakub IIA CGAP sertifikaadi asenduseks CIA sertifikaadi eksami 1. moodulit, kuna selle sisuks on IIA standardite üldised teemad ning selliselt sobiks see ka avaliku sektori siseaudiitoritele.

Teise lahendusena pakub IIA välja nö ajutise sertifikaadi - Internal Audit Practitioner (IAP) designation. IIA on täna seisukohal, et IAP on siseaudiitorile vaheetapiks CIA sertifikaadi saamisel. See tähendab, et enne võiks siseaudiitor teha IAP eksami ja siis 3 aasta jooksul ka CIA sertifikaadi eksami. IAP eksami tegemiseks on aega 2 tundi ning vastama peab 100-le küsimusele, millest 90% põhineks IIA standardil. Miinuseks on, et IAP ei ole nö püsiv sertifikaat. Selle saab siseaudiitor endale 3 aastaks ning seejärel see kaotab kehtivuse.

IIA-l on muu hulgas töös CGAP-i asendusena ka assessment based certificate, mis pole CGAP-iga siiski võrdväärne. IIA on ka juba öelnud, et sellega läheb aega vähemalt kuni 2022. aastani.

Teised Euroopa riigid nagu Austria, Tšehhi, Ungari, Serbia, Horvaatia, Läti ja Sloveenia ei näe CGAP sertifikaadi kadumises suurt probleemi, sest nad eelistavad CIA sertifikaati või on neil olemas oma siseriiklikud siseaudiitori kutsesertifikaadid.

Kõige suurem tundub praegu olema probleem Poolal, kus on üle 550 aktiivse CGAP sertifikaadi (Euroopa riikidest kõige rohkem) ning Poolal ei ole ka siseriiklikku alternatiivi. Viimast ei ole täna ka Eestil. ESAÜ juhatus teeb koostööd muu hulgas ka Rahandusministeeriumiga sobiva lahenduse väljatöötamiseks.

Jagame infot uutest sammudest ja arengutest jooksvalt.

Varasemat IIA uudist CGAP sertifikaadi teemal saad lugeda SIIT.