IIA president õnnitles ja tunnustas Eesti Siseaudiitorite Ühingut

12.07.2021 - 20:38

Eesti Siseaudiitorite Ühing sai väärika ülemaailmse tunnustuse ja õnnesoovid IIA presidendilt: "Täname teid, et osalesite iga-aastases ülemaailmses kampaanias "Maikuu-siseauditi kuu".

Eesti Siseaudiitorite Ühingu 2021. aasta kampaanias osalemist, pühendumist, tegevusi ja häid tulemusi tunnustab IIA presidendi ja tegevjuht Anthony J. Pugliese oma õnnitluskirja ja virtualse auhinnaga.

2021-2580-pr-awareness-month-ribbons_325x403.jpgMul on suur rõõm teile Siseaudiitorite Instituudi (IIA - Institute of  Internal Aauditors) nimel esitleda siseauditi teadlikkuse tõstmise kuu Meistri Tunnustust. Selle auhinna annab IIA igal aastal tunnustades kohalikku siseaudiitorite kutseühingut erakordse pühendumuse eest siseaudiitori elukutse tutvustamisel ja teadlikkuse edendamisel rahvusvahelise kampaania raames "Maikuu - siseauditi kuu".

Siseaudit mängib olulist rolli igal ajal, kuid eriti kriisiaegadel. Vaatamata enneolematutele väljakutsetele panustas Eesti Siseaudiitorite Ühing julguse ja otsusekindlusega, et teadvustada ja kasvatada väärtus, mida siseaudit pakub oma huvigruppidele.

Tänan teid kõige eest, mida 2021. aasta maikuu ülemaailmse kampaania raames oma kutseühingu, liikmete ja ka kogu ülemaailmse siseaudiitorite kogukonna hüvanguks.ette võtsite ja ellu viisite.

Palun võtke vastu IIA rahvusvaheline virtuaalne auhind oma ametialase pühendumuse märgina. Auhind annab tunnistust, et Eesti Siseaudiitorite Ühing tegi selle vägeva väljakutse meisterlikult ära!

Parimate soovidega

IIA presidendi ja tegevjuht Anthony J. Pugliese

Institute of Internal Auditors peakorteriga Ameerika Ühendriikides

12. juuli 2021