IIA siseauditi hariduspartnerluse programm

13.09.2021 - 13:02

IIA kutsub õppeasutusi osalema siseauditi hariduspartnerluse programmis.

IIA (The Institute of Internal Auditors) töötas hariduspartnerluse programmi välja vastamaks kõrgharidust pakkuvate asutuste kasvavale huvile siseauditi valdkonna vastu. Programmi eesmärgiks on anda õpilastele teadmised ja oskused, mis võimaldavad neil tööle asudes koheselt auditeid läbi viia ning teha ettevalmistusi CIA eksamiteks.

Programmis osalevates koolides õpetatakse siseauditi õppekava IIA heakskiidetud kraadiõppe (bakalaureuse- või magistriõppe) raames. Osalemiseks läbitakse taotlusprotsess ning läbi kogu programmi on jälgijaks ning aitajaks IIA akadeemiliste suhete komisjon. 

Miks võiks programmis osaleda?

Programmis osalevatel koolidel on õppekava toetamiseks paremad võimalused ja vahendid ning koostöös IIA-ga töötatakse välja asjakohased siseauditi õppekavad. Juba osalevate koolide kogemus näitab, et haridus siseauditi valdkonnas on pühendumist väärt.

Programmi nõuded ja tegevusraamistik

Programmis osalemisest huvitatud koolide taotlused vaadatakse läbi 2x aastas. Osalemiseks soovi avaldav kool peab:

  • olema kõrgelt hinnatud kui kool, kust värvata uusi siseaudiitoreid;
  • näitama suurt huvi saamaks siseauditi teemalise hariduse eestvedajaks;
  • määrama programmi koordinaatori, kes vastutab programmi planeerimise ning juhtimise eest;
  • teeb koostööd IIA kohaliku partnerühinguga (ESAÜ);
  • sihikindlalt järgima programmi kriteeriume;
  • omama tuge ka kooli juhtkonnalt.

Programmis osalemiseks tuleb avaldus esitada hiljemalt 1. oktoobril 2021. a.

Täpsema info leiate IIA lehelt SIIT või saatke meile küsimus(ed) aadressil info@siseaudit.ee.