Konkurss ESAÜ juhatuse liikmete leidmiseks on avatud

13.04.2021 - 11:50

ESAÜ juhatus kuulutab välja konkursi uute juhatuse liikmete leidmiseks.

Hea ESAÜ liige!

Ootame sind osalema konkursil, kui sul on

  • laitmatu reputatsioon ning sa valdad suhtlustasandil inglise keelt,
  • motivatsiooni panustada ühingu juhtimisse ja arendamisse,
  • ideid ja lai silmaring ning sa soovid kaasa aidata siseauditi kutseala arengutesse,
  • aega ja energiat juhatuse töösse panustada.

Konkursi viimane päev on 30. aprill. Palun anna meile endast teada e-kirjaga aadressil info@siseaudit.ee. Lisa kirjale oma CV ning kirjelda lühidalt oma kogemust ja motivatsiooni teha ESAÜ juhatuse liikme tööd. Palun too kindlasti välja ka valdkonnad, kuhu eelkõige sooviksid juhatuse liikmena panustada.

Vastavalt põhikirjale on ESAÜ juhatuses 5-7 liiget. Juhatuse liikmete praeguseid tegevusvaldkondi ja vastutusalasid saad vaadata SIIT. Juhatuse liikme töö ei ole tasustatud, kuid seda saab deklareerida vabatahtliku tööna kuni 15 CPE-punkti eest aastas.

Juhatus saab volitused liikmete üldkoosolekult 19.05.2021 kaheks aastaks. Juhatuse rolli ja vastutust saad vaadata ESAÜ põhikirjast.

ESAÜ eesmärgid:

1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid
2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskusi ja arendada kutsetegevust
3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit
4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas
5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus

Küsimustele vastab ja lisainfot jagab ESAÜ tegevjuht Hedy Hoomatalu, kirjuta palun info@siseaudit.ee.