Konkurss ESAÜ juhatuse liikmete leidmiseks on lõppenud

03.05.2021 - 13:57

ESAÜ juhatus kuulutas 13. aprillil välja konkursi juhatusse uute liikmete leidmiseks.

Konkursi viimane päev oli 30. aprill. Konkursile laekusid 10 kandidaadi sooviavaldused. On tähelepanuväärne, et nii rohket huvi juhatuse liikme töö vastu ei ole varem olnud. Kandideerijate hulgas on pikaaegseid ühingu liikmeid, suure kogemusega siseaudiitoreid, nii avaliku kui erasektori esindajaid. Kandideerivad ka neli senise juhatuse liiget, kes soovivad ESAÜ juhatuses tööd jätkata.

Kandidaadid saatsid konkursile oma CV ning kirjeldasid lühidalt oma kogemust ja motivatsiooni teha ESAÜ juhatuse liikme tööd. Toodi välja ka valdkonnad, kuhu kandidaat sooviks eelkõige panustada ESAÜ juhatuse liikmena. Aitäh, kõigile kandideerijatele

Vastavalt põhikirjale on ESAÜ juhatuses 5-7 liiget. Juhatuse liikmete praeguseid tegevusvaldkondi ja vastutusalasid saad vaadata SIIT. Juhatuse liikme töö ei ole tasustatud, aga seda saab deklareerida vabatahtliku tööna kuni 15 CPE-punkti eest aastas.

Uus juhatus valitakse ühingule liikmete üldkoosolekul 19.05.2021. Juhatuse ametiaeg on kaks aastat. Juhatuse rolli ja vastutust vaata ESAÜ põhikirjast.

ESAÜ eesmärgid:

1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid
2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskusi ja arendada kutsetegevust
3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit
4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas
5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus