Siseaudiitorite ühing sai uue juhatuse

20.05.2021 - 07:43

Siseaudiitorite ühingu liikmed valisid e-üldkoosolekul 19.05.2021 ühingule uue juhatuse kümne liikmekandidaadi hulgast.

Ühing pidas üldkoosolekut oma 21 tegevusaasta jooksul esmakordselt virtuaalselt. Aasta suurimal liikmete kogunemisel oli sel korral 127 hääleõiguslikku osalejat. Ühingus on 19. mai seisuga 269 liiget, mis tähendas, et vajalik kvoorum oli olemas ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

yldk_19052021_ekraanipilt_3_5.pngÜldkoosoleku ühe päevakorra punktina, nagu ikka igal aastal, andis juhatus, ühingu juhi Mare Timiani eestvedamisel ühingu liikmetele ülevaate 2020. aasta ettevõtmistest ja tulemustest. Juhatuse liikmed vastasid muuhulgas ka liikmete küsimustele ja kommentaaridele. Oli hea tõdeda, et veebisündmusel on inimesed aktiivsemad ja küsivad ka rohkem küsimusi.

Ühingu revisjonikomisjon Maria Ottessoni juhtimisel andis positiivse hinnangu ühingu 2020. aasta majandusaasta aruandele ja tunnustas ühingu juhatust põhjaliku tegevusaruande eest. Seejärel kinnitas üldkoosolek ESAÜ 2020.a majandusaasta aruande.

Sellel aastal lõppevad koos üldkoosolekuga ka ühingu senise 7-liikmelise juhatuse volitused. Ühingu juhatuse senised liikmed olid: Mare Timian (ühingu juht viimased 5 aastat ja juhatuse liige 8 aastat), Piret Lantin (juhatuse liige 5 aastat), Terje Keerberg (juhatuse liige 6 aastat), Janika Veermäe (juhatuse liige 2 aastat), Ainika Ööpik (juhatuse liige 2 aastat), Jaak Evert (juhatuse liige 5 aastat) ja Tarmo Olgo (juhatuse liige 2 aastat). Aitäh kõigile juhatuse liikmetele tehtud töö, pühendumise ja saavutuste eest!

Üldkoosolekul tuli liikmetel valida ühingule uus juhatus rekordillise kümne liikmekandidaadi hulgast. Ühingu liikmete suur huvi juhatusse kandideerimisel oli meeldivalt üllatav, aitäh kõigile kandideerijatele!

Uue juhatuse liikmete valimiseks oli ette valmistatud hääletamise e-lahendus, kus iga üldkoosolekul osaleja sai 10 liikmekandidaadi hulgast välja valida 7 kandidaati. Kui üldkoosolek oli oma hääled andnud, asus tööle häältelugemise komisjon, kes kontrollis mh ka liikmete volitusi. Häälte lugemise töö tehtud, andis komisjon üldkoosolekule teada uue juhatuse hääletamise lõplikud tulemused.

ESAÜ juhatuse uue koosseisu liikmed kahel järgmisel aastal 2021-2023 on: Piret Lantin, Laura Lätt, Krista Nelson, Terje Keerberg, Janika Veermäe, Arlet Rebane ja Gert Schultz.

Juhatuse liikmete rollid ja vastutusvaldkonnad lepitakse kokku juhatuse esimesel koosolekul lähiajal. Vaata SIIT ESAÜ juhatuse infot.

Edu ühingu uuele juhatusele, koostöömeelt ja jõudu ühingu ning siseauditi kutseala arendamisel!