Tegevjuhi konkurss

30.09.2019 - 09:40

ESAÜ juhatus kuulutab välja TEGEVJUHI KONKURSI.

Palun saada oma sooviavaldus esimesel võimalusel, kuid hiljemalt esmaspäeval 14. oktoobril.

Tegevjuht on ühingus inimene, kes seisab hea ühingu igapäevase toimimise ja infovahetuse eest. Töö on osalise koormusega ja tasustatav ning saad seda teha kaugtööna (büroos Parda 12 on meil olemas ka töökoht). Tegevjuhi töö sobib sulle, kui oled kursis siseauditi valdkonnaga, soovid teha tööd projektipõhiselt ja osalise koormusega. Ootame sind kandideerima, kui sul on eelnev töökogemus, kohaned ja õpid kiiresti, oled iseseisev, hea suhtleja nii kõnes kui kirjas, sulle meeldib tegevusi koordineeerida, oled täpne ja pead kinni tähtaegadest.

Tegevjuhi peamised ülesanded:   

  1. Juhatuse töö koordineerimine: koosolekute ja päevakorra kavandamine, materjalide koostamine või kokku kogumine, koosolekute protokollimine, otsuste täitmine ja täitmise jälgimine;
  2. Ühingu üldkoosoleku korraldamine ja aasta tegevusaruande koostmine koos juhatusega;
  3. Ühingu asjaajamise korraldamine, sh dokumendihaldus: ühingu juhendite ja kordade ajakohastamine koos juhatusega; liikmemaksude arvestus ja võlglastega suhtlemine; kuluarvete väljasaatmine, postisaadetiste vastuvõtmine ja väljasaatmine;
  4. Ühingu infovahetuse korraldamine liikmete, juhatuse ja koostööpartneritega e-kirja ja telefoni teel;
  5. Ühingu sisekommunikatsiooni korraldamine, koostöö koolituskoordinaatori ja raamatupidajaga;
  6. Ühingu kodulehel info avaldamine ja ajakohastamine;
  7. Ühingu liikmeskonna info haldamine kodulehe keskkonnas ja IIA (The Institute of InternalAuditors) andmebaasi uute liikmete info sisestamine.

Palun saada oma sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga info@siseaudit.ee hiljemalt 14. oktoobril. Täiendavat infot annab ühingu juht Mare Timian mare.timian@siseaudit.ee