Tudeng, see on sinu võimalus! Arvestusala uurimustööde KONKURSS 2021 on avatud!

22.09.2020 - 11:44

Hea, tudeng! Nüüd on sinu võimalus silma paista, kui õpid finantsjuhtimist, majandusarvestust, ärijuhtimist, raamatupidamist, auditiga seotud erialasid jms.

Saada oma akadeemiline uurimustöö konkursile hiljemalt 20. juuniks 2021!

Veel häid uudiseid! Oma uurimustööle teemat otsides pole sul üldse vaja ennast halliks mõelda! Meil on teemasid pakkuda terve ports, vali meelepärane teema siit!  

Tule oma tööga konkursile, sest arvestusala valdkonnas on see ainuke võimalus oma lõputööga koos teiste tudengitega mõõtu võtta. Ja kutsu kaastudengid samuti kampa, sest on põhjust pidutseda - konkurss saab 2021. aastal juba 10. aastaseks.

arvestusala_uurimustoode_konkurss_fb_banner_2021-1.jpg

Uurimustööde konkursiga otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid arvestusala probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse. Oluline on ka uurimustöö järelduste kvaliteet.

Konkursi auhinnafondi 2700 € jaotame viie kategooria vahel:

  1. Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
  2. Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
  3. Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
  4. Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
  5. Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Oled väga oodatud 10. arvestusala uurimustööde konkursile! Sind ootavad osalema konkursi eestvedajad Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Siseaudiitorite Ühing ja Rahandusministeerium.

Häid ideid sulle, kerget sulge ja pöidlad pihku!​

Lisainfo ja küsimused konkurss@erk.ee