Uued IIA väljaanded

25.06.2018 - 11:38

IIA on välja andnud kaks uut seisukohta ja ühe uuringu:

  • "WHY CONFORMANCE MATTERS: Meeting Internal Audit Standards Key to Providing True Assurance", kättesaadav SIIT
  • "INTERNAL AUDITING’S ROLE IN CORPORATE GOVERNANCE", kättesaadav SIIT
  • "INTERNAL AUDIT COMPETENCIES: Understanding and building competencies for success", kättesaadav SIIT

Dokumentide lugemiseks on vajalik IIA kontole sisselogimine.

Siseaudiitorite Instituut (IIA) avaldab oma seisukohavõtte nii sidusrühmade kui ka siseaudiitorite jaoks huvipakkuvates ja olulistes küsimustes eesmärgiga toetada usaldusväärset valitsemist ja harida neid, kellele see on vajalik. IIA seisukohad annavad ülevaate juhtimisprotsesside aspektidest ja siseauditi olulisest rollist
juhtimise tõhustamisel organisatsiooni kõigil tasanditel. IIA seisukohad töötatakse välja ja vaadatakse üle range protsessi abil, mis saab kriitilise sisendi siseauditi asjatundjatelt ja IIA vabatahtlikelt, kes tegutsevad IIA ülemaailmses advocacy komisjonis, IIA standardite nõukogus ning IIA kutsealase vastutuse ja eetika komitees.