Uus väljaanne "Siseaudit pankades: Väljakutsed Vene/Ukraina kriisist"

06.04.2022 - 18:42

screenshot_2022-04-06_at_19.04.11.pngECIIA on välja töötanud uue aruteludokumendi "Siseaudit pankades: Väljakutsed Vene/Ukraina kriisist".

Aruteludokument annab juhiseid, kuidas pangandussektori siseauditi osakonnad peaksid täitma kriisiolukorras kolmanda liini sõltumatut rolli, et täita oma huvigruppide, sh juhatuse liikmete, tippjuhtkonna ja regulaatorite ootusi.

Lisainfo aruteludokumendist SIIT.

Eesti Siseaudiitorite Ühing on Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liige.2007. aastast. ECIIA on siseaudiitoreid esindav eestkõneleja Euroopas. ECIIA ühendab 34 Euroopa riigi siseaudiitorite ühinguid.