Aleksander Pulver: Antisotsiaalsed omadused isiksuses ning miks need väljenduvad ka parimates meist

Rahandusministeeriumi audiitor
28.12.2015 - 00:00

Professor Aleksander Pulver Tallinna Ülikoolist tegi ESAÜ juubelikonverentsil intrigeeriva ettekande isiksuse antisotsiaalsetest omadustest ja nende ilmnemisest ka parimates meist.

Ettekande alusmõtte kohaselt väärtustab tänapäevane ühiskond kõrgelt individuaalset võistlust ja edu, tagades võitjatele tunnustuse ja prestiiži.

Pisut paradoksaalselt sõltub seesama võistlus aga koostööst ja kokkulepetest sotsiaalses keskkonnas, kuna täielikuks individualismiks on ühiskond kaugelt liiga komplitseeritud. Nii annavadki antisotsiaalsed isikuomadused teatud hetkedel võistluses suuri eeliseid, aidates kokkulepetest kas mööda minna või neid oma kasuks väänata. 

Kindlasti ei tule siseaudiitoritele kahjuks aegajalt mõelda ametlikele võimustruktuuridele lisanduvast isikupõhisest võimust ning selle seosest niinimetatud isiksusomaduste tumeda triaadiga.

Ettekandes käsitleti kolme antisotsiaalset omaduse tüüpi (nn tume triaad): psühhopaatsed, makjavellilikud ja nartsissistlikud omadused.

Pulver rääkis, kuidas need omadused mõjutavad erinevaid käitumisviise ükskõik millise võimu saamiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks. Näiteks süü- ja häbitunde puudumine võimaldab psühhopaatsete omaduste kandjal kasutada erinevaid manipulatsioone ilma segavate emotsioonideta. Makjavellilik isik aga võib kasutada sihipärast pettust, teiste kohta valetamist või nende halvustamist, et oma eesmärke saavutada. Kõige huvitavam osa triaadist oli nartsissism, milles on kombineeritud eneseimetlus ja väline imetlusevajadus, mis võib viia hävitavate rünnakuteni nende vastu, kes esimest tunnet ei jaga või teist vajadust ei täida.

Üldiselt võib tunnistada, et tees antisotsiaalsete omaduste esilekerkimisest, kuna need võimaldavad teatud juhtudel konkurentsis edu saavutada, on mõtlemapanev ja veenev. Kuulajate jaoks oligi tõenäoliselt kõige kasulikum võimalus teadlikumalt märgata võimuavaldusi laiemalt kui ametlikult määratud struktuuride põhjal. Samuti võib vajalik olla ka teatud hulk sisekaemust, sest nagu ettekannegi tõdeb, võivad antisotsiaalsed omadused väljenduda meis kõigis.