ECIIA on siseaudiitori hääl Euroopas

Rahandusministeeriumi audiitor ja ESAÜ tegevjuht
18.11.2016 - 00:00

Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liit - ECIIA - on siseaudiitorite hääl Euroopas. ESAÜ on ECIIA liikmesorganisatsioon alates 06.07.2007, seega varsti pea 10 aastat. ECIIA tegemisi ja väljavaateid tasub uurida kodulehelt ja blogist.

Stockholmis toimus 08.10.2016 ECIIA iga-aastane üldkoosolek.

ECIIA The European Confederation of Institutes of Internal Auditing ülesanne on tugevdada valitsemist siseauditi kutsetegevuse edendamise kaudu. ECIIA liikmeskonna moodustavad kohalikud siseauditi ühingud nö laiendatud Euroopa piirkonna riikides. Missioonist tulenevalt on ECIIA eesmärk aidata kohalikel ühingutel arendada, jagada ja edendada häid tavasid nii era- kui ka avalikus sektoris.

ECIIA tegevus on tugevalt seotud Euroopa institutsioonide siseauditialase nõustamis- ja konsulteerimistegevusega ning oma liikmeskonna esindamisega valitsusasutuste, seadusandjate, poliitikakujundajate ja kutseorganisatsioonide juures ning samuti meedias.

ECIIA liikmesorganisatsioonide liikmed kuuluvad Rahvusvahelisse Siseaudiitorite Instituuti - IIA - The Institute of Internal Auditors, mis ühendab enam kui 180 000 siseaudiitorit üle maailma. ECIIA teeb koostööd IIA-ga, et edendada professionaalset siseauditi kutsetegevust Euroopas.

ECIIA üldkoosolekul Stockholmis vaadati tagasi organisatsiooni 2015. majandusaasta tegevustele ja finantsidele ning kinnitati majandusaasta aruanne. ECIIA tutvustas ka oma 2017. aasta eemärke, eelarvet ja tegevuskava. Lisaks ajakohastati ECIIA valitsemise mudelit vastavalt liikmesriikide vajadustele ja ootustele. Edaspidi tugevdatakse koostööd kohalike siseauditi ühingutega ning panustatakse uuringute, aruannete ja parima praktika jagamisse liikmesorganisatsioonideel.

Organisatsiooni juhivad ECIIA liikmed, vt juhtimisstruktuuri. Presidendina jätkab Hendrik Stein ja juhatusse valiti uusi liikmeid. ECIIA juhatuses on ka meile tuttav Melvyn Neate (IIA UK & Ireland ECIIA), kes käis esinemas ESAÜ juubelikonverentsil 2015. aastal ettekandega "Influencing the Future – How Internal Audit can make a difference?"

ECIIA tegevusi korraldavad mitmed komiteed, sh nomineerimise komitee, avalike suhete komitee, auditikomitee ning panganduse, kindlustuse ja EUROSAI komitee.

Viimastel aastatel on ECIIA liikmesorganisatsioonid tõstatanud ECIIA liikmetasu ning liikmelisusest saadava väärtuse kooskõla küsimused. Stockholmis esitles ECIIA oma liikmetele pakutavaid väärtustloovaid tegevusi. Liikmete ettepanekul otsustati siduda ECIIA-le makstav tasu liikmete arvuga.

ECIIA panustab aktiivselt advocacy teemasse, mis on siseauditi kutseala tutvustamine ja edendamine.

Selleks tehakse järjepidevat koostööd ja kohtutakse oma partneritega, kelleks on Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, EBA, Euroopa Keskpank, EIOPA, ESMA, Ferma, ecoDa, EUROSAI jne.