ESAÜ osales siseaudiitorite ühingute kohtumisel Oslos

juhatuse liige
24.09.2018 - 14:00

Euroopa siseaudiitorite kutseühingute esindaja ECIIA liikmeteks on 34 Euroopas asuvat ühingut, sh ka Eesti Siseaudiitorite Ühing aastast 2007.

ECIIA kutsub ühingute esindajad kokku kaks korda aastas, samal ajal toimub ka ECIIA juhatuse laiendatud koosolek. Üritust võõrustab alati üks kohalik ühing, sel korral oli selleks IIA Norra kutseühing - kohtumine toimus Oslos 14.-15.09, kuhu saabus üle 30 esindaja üle Euroopa. Töökoosolekul osales ka ESAÜ juhatuse liige Mariliis Männik-Sepp, kes on ühingu endine tegevjuht ja vastutab nüüd väliskoostöö eest.

Kutseühingute esindajate kohtumisel arutati järgmiseid teemasid ja küsimusi: siseauditi juhtide ümarlaua korraldamine, uus andmekaitse määrus, ECIIA uuringute töörühma tegevused, Victor’i projekt, ECIIA avalike suhete komitee tegevused, panganduse sektori ümarlaua korraldamine, kvaliteedhindamise töörühma tegevused ning probleemide arutamine ja heade praktikate vahetamine.

Siseauditi juhtide ümarlaud. Korraldatakse eksklusiivselt rahvusvaheliste suurkorporatsioonide siseauditi juhtidele 2018. a sügisel Amsterdamis ning sellel saavad osaleda vaid kutsutud mainekad siseauditi juhid Euroopast.

Andmekaitse üldmäärus (GDPR). Tõi kaasa väljakutsed ka kohalikele ühingutele. ECIIA tasemel on palgatud jurist, kes tegeleb määrusest tulenevate nõuete analüüsimisega ning selgitab välja, milliseid tegevusi peaksid kohalikud ühingud ning IIA Global ette võtma, et määrusega kooskõlas olla.

ECIIA uuringud. Uuringute töörühmal (EIRG) on valmis saanud uuring „2018 Risks in Focus“, mis lansseeritakse oktoobri aluses toimuval ECIIA konverentsil Madriidis. Töörühm alustab tööd uute üleskerkinud riskide kaardistamisega, et anda järgmisel aastal välja värske väljaanne samal teemal. Samuti pannakse kokku siseaudiitori profiili „Selfie of the profession“ projektis osalevate Euroopa riikide andmete põhjal.

Victor’i projekt. See on mobiilirakendus, mis aitab interaktiivselt õppida CIA eksamiks, sisaldades eksami testküsimusi. Uus rakendus on hetkel töös ning planeeritakse turule tuua 2019. aasta märtsis.

ECIIA avalike suhete komitee (PACC). Tegeletakse siseauditi valdkonnast teavitavate tegevustega ning tehakse koostööd sihtrühmade organisatsioonidega Euroopa tasandil. Küsimuse all on siseauditi eriala tulevik ning ootused siseaudiitori elukutsele.

Panganduse valdkonna ümarlaud 2019. Korraldab ECIIA koos ECIIA konverentsiga 2019. aasta sügisel Luxemburgis.

Kvaliteedihindamise töörühm (EQA). On teinud ühispakkumisi kvaliteedihindamise läbiviimiseks Euroopa tasandil. IIA Holland on välja töötanud siseauditi hindamiseks uue töövahendi „Internal Audit Ambition Model“, mis baseerub IIA Standarditel ning sisaldab hindamismaatriksit siseauditi üksuse küpsuse taseme määramiseks 6 valdkonnas. Küpsust hinnatakse 5-astmelisel skaalal. Hindamismeetodit tutvustav juhend antakse välja peatselt ning uut mudelit tutvustatakse Madriidis toimuval ECIIA konverentsil.

Murekohana toodi välja, et ammu on soovitud jagada ja tõlkida erinevate Euroopa riikide väljaantud uuringuid ja muid dokumente, kuid ei ole tekkinud vastavat teabepanka. Teemaga tegeletakse edasi ja loodetavasti saavad peatselt kõik kohalikud ühingud infot erinevate riikide vastavate tööde osas.

Positiivne on, et ECIIA konverentsile Madriidis 3.-5.10.2018 on tulemas rekordarv osalejaid – üle 800 ning 56 erinevast riigist, sh ka suur delegatsioon aasiariikidest.