IIA president Richard F. Chambers esmakordselt Eestis

audiitor, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond
15.09.2016 - 00:00

Eesti Siseaudiitorite Ühingul on suur au ja heameel võõrustada IIA presidendi Richard F. Chambersi esmakordset Eesti külastust.

Hr R. Chambers on Tallinnas 2.- 05.10.2016. Tema Eesti visiidi ajal korraldame ESAÜ liikmetele 4.10.2016 seminari-koolituspäeva, kus hr Chambers teeb ettekande siseauditi maailmatrendidest. Vaata siit päevakava.

*****

RICHARD F. CHAMBERS, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA on Institute of Internal Auditors (IIA) president ja juhatuse esimees.

Institute of Internal Auditors - siseaudiitorite rahvusvaheline kutseliit ning siseauditi standardeid välja töötav organisatsioon - ühendab enam kui 190 000 liiget rohkem kui 170st riigist ning on olulisim ja tunnustatuim rahvusvaheline organisatsioon siseauditi valdkonnas.

Richard Chambers töötab IIA rahvusvahelises peakorteris Ameerika Ühendriikides, Altamonte Springs linnas Florida osariigis, kus ta juhib kutseliidu rohkem kui 200 töötajaga organisatsiooni. Tema eesmärgiks on alati olnud siseauditi kutsetöö rahvusvaheline tutvustamine ja edendamine, mistõttu osaleb ta lektorina aktiivselt ülemaailmsetel konverentsidel, kirjutab artikleid erialaajakirjadesse ja osaleb spetsialistina veebiraadio ülekannetes. Samuti edastab ta aktiivselt erialaselt olulist informatsiooni sotsiaalmeedias oma blogis (iaonline.theiia.org/richard-chambers) ja Twitteris (@rfchambers).

Suuresti tänu tema ja ta meeskonna aktiivsele tööle on IIA rahvusvaheline liikmeskond jõudnud viimastel aastatel arvuliselt organisatsiooni ajaloo absoluutse rekordini.

Richard Chambers on siseauditi valdkonnas töötanud üle 40 aasta. Enne praegusele ametikohale asumist 2009. aastal töötas ta viis aastat PriceWaterhouseCoopers heaks, kuid enamuse oma karjäärist on ta pühendanud avalikule  teenistusele. Oma karjääri esimesed 20 aastat töötas R. Chambers Ameerika Ühendriikide maavägede staabis siseauditi, revisjoni ja planeerimisega seotud töökohtadel, tõustes lõpuks maavägede ülemaailmse kontrolli- ja revisjoniüksuse juhiks Pentagonis. Hiljem  töötas ta  ka Ameerika Ühendriikide postiteenistuse heaks üleriigilise siseauditi- ja kontrolliüksuse asejuhina ning Tennessee osariigi kohaliku valitsuse peainspektorina.

Oma tööst ja aastatega kogutud kogemustest on Richard Chambers kirjutanud raamatuLessons Learned on the Audit Trail, mis tänu autori põhjalikele tööalastele kogemustele aitab siseaudiitoril paremini mõista kriitilise tähtsusega teemasid, nagu kutse-eetika, professionaalsus ja väärtused.

Tööelust toodud näidetega aitab ta siseaudiitoritel paremini mõista ka riskide ja nende korrektse defineerimise olulisust ning eraldi toob välja tugevate tööalaste suhete, pideva suhtluse ja siseauditile õigusega kuuluva ametikoha austamise, kui võtmetingimused suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Samas hoiatab ta siseaudiitoreid sageli kummitavate probleemide eest, nagu üleliigne auditeerimine ja aruandluse asjatu venimine ning soovitab meeles pidada, et eetilised probleemid võivad ilmneda ka ettearvamatute kohtade ja inimeste juures.