Kolleegil Külas: Archimedes SA

Tartu Ülikooli Kliinikum SA
27.04.2017 - 00:00

Siseaudiitorite Ühingu väga menuka ürituste sarja raames "Kolleegile külla" seekordne külaskäik toimus Tartus 21.04. ESAÜ liikmeid võõrustas Sihtasutus Archimedes. Juhatuse liige Eve Sild, kes kunagi samuti siseaudiitori ametis olnud, tegi meile ülevaate Arcimedese arengust ja tööalastest väljakutsetest.

archimedes_2.jpg

Eve ettekandest jäi eriti kõrva see, et juhtimis- ja kontrollisüsteeme on seoses EL regulatsioonide rakendamisega vaja olnud kiiresti üles ehitada. Samas on püütud töötajaile ja toetuste taotlejaile liigset bürokraatia tekitamist vältida.

Archimedese kommunikatsioonijuht Eero Loonurm rääkis siseaudiitoritele kommunikatsioonist Arcimedese sees ja oma klientidega. Archimedeses on kommunikatsiooniosakonnal täita ka kliendi silmis erinevate struktuuriüksuste vaheliste erinevuste ühtlustaja roll.

archimedes_1.jpg

Lõpetuseks tegi Archimedese siseaudiitor Jaak Evert ülevaate siseauditi käigus tehtud tähelepanekute seire läbiviimise võimalustest tarkvara Webdesktop abil. Kokkuvõttes oli tegemist huvitavate ettekannetega ning nii mõnigi läks oma tööpostile tagasi uuenduslike ideedega.