Kolleegil külas Tallinna Sadamas

audiitor, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond
22.03.2017 - 00:00

Tallinna Sadama AS võõrustas ESAÜ liikmeid 21. märtsil ühingu väga populaarse ürituste sarja raames "Kolleegile külla". Nagu varasemalt, nii selgi korral - kohad üritusele täitusid loetud minutite jooksul.  

Alates 1.märtsist 2016 juhib Tallinna Sadamat kauaaegse tippjuhi kogemusega Valdo Kalm, kes rääkis meie inimestele alustuseks sadama tegevustest oleviku- ja tulevikuvõtmes. Käsitlemata ei jäänud ka põnev ja väitlusele ärgitav teema Tallinna sadam versus Hyperloop.

Tallinna Sadama AS-le kuulub viis Eesti sadamat – Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ning Saaremaa sadam. Tallinna Sadama tegevused jagunevad peamiselt järgmiste valdkondade vahel: kaup ja selle käitlemisega seotud tegevused; reisijad ja nende teenindamisega seotud tegevused; kinnisvaraarendus; laevandus ning energeetika.

Organisatsiooni tegevusega seotud riske tutvustas Tallinna Sadama AS sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus. Selgus muuhulgas, et ekslikult sadama territooriumile sisenejaid on üle ootuste palju!

Järgmises osas andis oma tööst ülevaate arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, kes rääkis suurimatest arendusprojektidest. Reisijate ooteaega vähendav projekt TARK SADAM rakendub juba sellel aastal.

Ja muidugi ootasid ESAÜ liikmed suure huviga oma kolleegide, Tallinna Sadama AS siseaudiitorite, ettekannet siseauditi rollist, selle töödest ja tegemised Tallinna Sadamas. Selle eest tänu külastuse organiseerijale Tallinna Sadama AS siseauditi osakonna juhatajale Ellen Kass’ile! Tallinna Sadama siseauditi töövahendit, auditi universumit, tutvustati kolleegidele tabeli kujul – see on kaardistus tehtust ja planeeritavatest töödest valdkondade kaupa, mis on heaks ülevaateks nii juhtkonnale kui siseauditi üksusele tööde planeerimisel. Tallinna Sadama siseauditi osakonnale jagus kiidusõnu ka juhatuse esimehe ettekandes.

"Kolleegile Külla" üritus Tallinna Sadamasse lõppes külastusega merejuhtimiskeskusesse.

Suur tänu Tallinna Sadama kolleegidele, juhtidele ja töötajatele ESAÜ liikmeid võõrustamast ja oma organisatsiooni igapäevaelu tutvustamast! Sünergia selles ettevõttes paistab kaugele!

Vaadake ka ürituse pilte!