Melvyn Neate: Influencing the Future – How Internal Audit can make a difference?

Rahandusministeeriumi audiitor
28.12.2015 - 00:00

Melvyn Neate (ECIIA / IIA UK & Ireland) tegi ESAÜ juubelikonverentsil ettekande siseauditi rollist kui asendamatust abivahendist organisatsiooni juhtimisel ja valitsemisel.

Melvyn tõi välja mitmeid olulisi põhjuseid, miks siseaudit on vajalik: ennekõike on see vajalik organisatsiooni eesmärkide (edu) saavutamise toetamiseks. Seda rõhutab ka IIA oma visiooniga siseauditi rollist, mille järgi siseaudiitorid on asendamatud efektiivseks valitsemiseks, riskide juhtimiseks ja kontrolliks.

Paraku on viimastel aastatel üle maailma välja tulnud mitmeid olulist mõju omanud pettusejuhtumeid (nt FIFA, Enron, VW), mis sunnib küsima – miks ei ole need riskid juba varem välja tulnud ja milline on olnud siseauditi roll nende skandaalide õigeaegsel (mitte)ennetamisel?

Melvyn ütleb, et siseaudit peab olema teadlik, kes on organisatsiooni huvigrupid ning mõistma nende ootuseid ja nõudeid siseauditi rollile nii praegusel ajahetkel kui ka tulevikus.

Melvyni hinnangul peab siseaudit olema „juhtkonna kriitiline sõber“, kes on kursis organisatsioonis toimuvate arengute ja muutustega. Parimaks viisiks seda saavutada on pidev ja vahetu suhtlemine juhtkonnaga, mis annab võimaluse pakkuda asjakohast tuge õigel ajal – huvigrupid on ennekõike huvitatud ettepanekutest, mis on tehtud õigel ajal, suunatud tulevikku ja aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele ehk siis protsesse on veel võimalik parandada ja seeläbi edu saavutada. Selleks peab siseaudit suutma end organisatsioonile tõestada – et ta suudab anda lisandväärtust ning tema arvamusega arvestatakse ehk suutma huvigruppe mõjutada muudatuste elluviimiseks.

Melvyn tõi välja, et siseauditi üheks olulisemaks ülesandeks on suunata juhtkonna tähelepanu riskide juhtimise protsessis: kas kõik olulised riskid on kontrollidega kaetud; kas tegeletakse õigete / kriitiliste riskidega; kas kontrollisüsteem on efektiivne ja mõistlik jne ning aidata kujundada organisatsioonile parim võimalik juhtimis- ja kontrollisüsteem.

Selleks, et siseauditi rolli organisatsioonis väärtustataks, tuleb panustada nö õigete inimestesse värbamisse ja nende arengusse, seada kõrged kvaliteedistandardid siseaudiitori tööle, kasutada erinevaid andmeanalüüsi meetodeid ning osata tehtud töö tulemusi edukalt kommunikeerida. Siseaudit peab suutma mõjutada tegema muudatusi ning olema oluline faktor organisatsiooni edu saavutamisel!