Rahvusvaheline ümarlaud jōudis juubelini

19.02.2019 - 09:40

Eelmise nädalaga sai punkti pikalt ettevalmistatud juubeliüritus - 5. rahvusvaheline siseaudiitorite ümarlaud "Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2019". Juubelinumbriga ümarlaud Tallinnas tõi kokku siseaudiitorid kuuest Baltikumi ja Skandinaavia riigist: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Norra.

Alustasime rahvusvahelise formaadiga 2015. aastal ja 14 osalejaga

Baltikumi ja Skandinaavia siseaudiitorite ümarlaud toimus Eestis siseaudiitorite ühingu eestvedemisel juba viiendat aastat. Alustasime ümarlaudade rahvusvahelise formaadiga 2015. aastal 14 osalejaga Vihula mõisas, kus osalesid 3 riigi siseaudiitorid. Aastatega on üritus jõudsalt kasvanud ja on igal aastal ümarlauale toonud 30-40 osalejat 6-7 riigist korraga. Riikidest on olnud esindatud Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi. Aga üllatusosalejaid on olnud ka Hollandist, Venemaalt, Šveitsist ja  Gruusiast.

img_4396_umarlaud_15.02.2019_2_0.jpg

Rahvusvahelise ümarlaua formaat annab siseaudiitorile unikaalse platvormi kogemuste vahetuseks

Rahvusvahelise ümarlaua peamine eesmärk on erinevate riikide siseaudiitorite koostöö elavdamine ning kasulike töökogemuste ja parimate praktikate jagamine. Ümarlaua formaat koosneb lühikestest temaatilistest ettekannetest, millele järgnevad osalejate arutelud väikestes rühmades ning lõpuks tehakse kokkuvõtted peamiste punktide tutvustamiseks kõigidele ümarlaual osalejatele.

Rahvusvahelise ümarlaua formaat annab siseaudiitorile unikaalse platvormi kogemuste vahetuseks, kus aktuaalsetel teemadel saab teiste riikide siseaudiitoritega nõu pidada ja praktikaid võrrelda. Teiste organisatsioonide kogemuste näitel saab nii mõnigi probleem lahendatud viisil, mis võib-olla vaid ühes organisatsioonis aastaid töötades lihtsalt pähe ei tule. Ümarlauda on kiidetud avatud ja sundimatu õhkkonna eest, kus nii päevane programm kui mitteametlik õhtune osa annavad suurepärase “networking” võimaluse osalejatele.

"Põhjamaa inimene vajab enne arutelu eelsoojendust ja mõtlemisaega" ütleb ümarlaudade eestvedaja Helen Anijalg viie aasta kogemuse põhjal

Kerge huumoriga reaalsust kombates oleme aru saanud, et Põhjamaa inimene vajab enne arutelu eelsoojendust ja mõtlemisaega, seega enne ümarlaua väikeste ja suurte gruppide arutelusid on päevakavas soojendusesitlus praktikult, kes avab nii teema konteksti kui tõstab lauda aruteluteemad.

Sellel aastal oli seitse esinejat: Karin Henriksson Rootsist rääkis „whistleblowing“ teemal, Niina Ratsula Soomest organisatsioonikultuuri auditeerimisest, Jo Kremers Hollandist paelus osalejaid oma unikaalse interaktiivse esitlusega pettuste teemal, Katja Rossi tutvustas  Management Control Assessment metoodikat.

Norrakas Martin Stevens avas riskijuhtimise auditeerimise tagamaid, Janis Skolnieks Lätist analüüsis allüksuste ja emaettevõtte siseauditi suhete teemat ning meie oma Eesti siseaudiitor Oliver Gross tõmbas käima arutelu siseauditi soovituste seire tähtsuse teemal. Lisaks toimusid paralleelsed väikese grupi arutelud paljudel teistel teemadel.

img_4418_umarlaud_15.02.2019_2_0.jpg

Kellel seekord ümarlaual osalemata jäi, siis hea uudis on see, et Soome ekspert ja suurepärane esineja Niina Ratsula tuleb uuesti Eestisse ja teeb päevase koolituse Organisatsioonikultuuri auditeerimise teemal 3. mail. Registreerimine on avatud.

Kohtumiseni järgmistel ESAÜ üritustel!