Tähistame ühingu 20. sünnipäeva ja võtame kokku 2019. aasta

ESAÜ juhatuse esimees
10.09.2020 - 17:05

2020. aasta on siseaudiitorite kutseühingule eriline ja seda päris mitmel põhjusel. 2020 on ESAÜ 20. tegevusaasta ja ühtlasi juubeliaasta. Meil oli plaan oma liikmeskonnaga tähistada pidulikult ühingu sünnipäeva maikuus. Maikuu on ühingu sünnipäevakuu, ülemaailmne siseauditi kuu ja just seetõttu oleme traditsiooniliselt korraldanud maikuus ühingu ühe suurema ja olulisema sündmuse aastas - aastakoosoleku koos seminariga.

esay_20_fb_cover_2_3.jpg

Sel aastal läks aga kõik sootuks teisiti. Maikuus oli Eesti ja kogu maailm COVID-19 tõttu suletud, kehtisid liikumispiirangud, kogunemised olid keelatud, inimesed kandsid maske, paljud olid kodutööl ja osad meist ka karantiinis. Ühingu sünnipäeva polnud sünnis nendel keerulistel aegadel pidada ega olnud võimalikki. Võtsime hoopis kõik olude sunnil aja maha ja mõtestasime nende kevadkuude jooksul mõndagi ümber nii oma eludes kui ka töös. Siseaudiitori töö hõlmab muuhulgas ka riskide kaardistamist ja nende hindamist, aga jah, meist enamus selliseid riske, nagu COVID-19 ja sellega kaasuvad riskid, polnud osanud seni kaardistada. Need on riskid ühisnimetajaga "väga väike tõenäosus, aga väga suur või katastroofiline mõju". Praktikas selliste riskide ilmnemisel oleme kas jõuetud või kriisiteadlikud - selle määrab ära teadlikkus ja ettevalmistus.

Seekord siis nii: sügise hakul, tarkusekuul kogunesid ühingu liikmed aastakoosolekule, et üheskoos tähistada ka ühingu 20. sünnipäeva.

Ühingu liikmed kogunesid aastakoosolekule 9. septembril. Osalejaid oli taas saalitäis nagu ka varasematel aastatel, kokku üle 100 liikme (koos volitustega). Olen aastate jooksul märganud, et meie inimestele väga meeldib kokku tulla, kohtuda kolleegide ja sõpradega, mõtteid vahetada, nalja visata ja mõnusalt aega veeta. Sellel aastal on see vast vaat et olulisemgi kui varem - inimesed on olnud pikalt kodukontorites, keerulised ajad on olnud meile kõigile stressirohked ja nüüd lõpuks ometi on võimalik taas silmast silma kolleegidega kohutda, toimunule tagasi vaadata, mõtteid vahetada ja niisama suhelda. 

20200909_133823.jpg

Pildil: siseaudiitorite kutseühingu liikmed 2020. aasta üldkoosolekul RMK majas Tallinnas

Tehtu, saavutused ja tulemused

Aastakoosolekul vaatasime koos ühingu liikmetega üle 2019. aastal tehtu, saavutused ja tulemused ning 2020. aasta plaanid. ESAÜ liikmed võtsid teadmiseks revisjonikomisjoni arvamuse, mis ütles: 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019. Üldkoosolek kinnitas ESAÜ 2019. aasta majandusaasta aruande.

Liikmeskonna järjepidev kasv on üks positiivsetest saavutustest

2019. aasta lõpus oli ühingus 279 aktiivset liiget. Aasta jooksul lisandus 17 uut liiget, lahkus 9. Viimase kuue aastaga on ühingusse tulnud juurde 75 uut liiget (2019. aasta lõpu seisuga). Samas on olnud ka lahkujaid, aga sellele vaatamata on liikmeskond kasvutrendis ehk käive on positiivne nagu ütlevad juhid.

Suurem hüpe liikmeskonna kasvus tekkis 2017. aastal nagu on näha allolevalt graafikult ja kasv on jätkunud ka kõikidel järgmistel aastatel. Olulised kasvu mõjutajad on olnud ühingu selged arengueesmärgid, oluliste partnerite kaasamine ESAÜ tegevusse, uue kommunikatsioonipoliitika ellukutsumine, sh uus koduleht ja infoliikumise ajakohastamine, koolituskoordinaatori ja kommunikatsioonijuhi ametikoha loomine, aktiivne ja teadlik koolitustegevus ja pühendunud liikmed, kes vabatahtliku tööga on toetanud ühingu arenguid.

Graafik: ühingu liikmeskonna kasvu dünaamika perioodil 2014-2020 august

ESAÜ põhitegevus on liikmete koolitamine ja professionaalne arendamine

2019. aastal korraldasime kokku 27 üritust, maht kokku 118 CPE tundi, sh koolitustegevus ja liikmeid ühendavad üritused: koolitused, seminarid, ümarlauad, infohommikud, “Külla kolleegile“ üritused, aastakonverents.

Koolituste teemad 2019. aastal: siseaudiitor ja IT, siseauditeerimise 2-päevane baasõpe, pettused ja korruptsioon, keeruliste inimestega toimetulek, CGAP-i eksamiks ettevalmistus, ärieetika, digitaalsete dokumentide ja andmete arhiveerimine, andmekaitse määruse aktiveerimine, agiilsus ja SCRUM meetod, protsesside kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs, graafiline visualiseerimine ning jätkasime tehnoloogiaseminaride sarjaga: 5. osa – suurandmed, andmekaeve ja masinõpe ja 6. osa – uued tehnoloogiad ja teenused. Toimus ka väliskoolitajaga koolitus „Auditing organizational culture“, 5. Baltikumi ja Skandinaavia siseaudiitorite rahvusvaheline ümarlaud, ning ühingu iga-aastane konverents „Siseaudiitor innovatsiooni keerises“.

Liikmetele ja koostööle suunatud muud ettevõtmised

Korraldasime juba 8. korda Arvestusala uurimistööde konkurssi koostöös Rahandusministeerium, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Audiitorkoguga, kus ESAÜ annab oma sisend üliõpilastööde teemade valikusse ja osaleme ka hindamiskomisjoni töös. Korraldame iga-aastast ESAÜ aasta parimate konkurssi, viime läbi igal aastal ühinguga liitumise kampaaniat "November - ESAÜ-ga liitumise kuu". Aasta alguses viime läbi iga-aastast liikmete tagasiside küsitlust, pakume ühingu liikmetele ESAÜ raamatukogu teenust ja vahendame IIA ajakirja „Internal Auditor”.

Aastakoosolekule järgnes lõunatund mõnusa networkingu ja einega.

Eetikaseminari viis läbi filosoofiadoktor Ove Sander

Päeva teise osa sisustas eetikaseminar, mille viis läbi Ove Sander. Ovel on doktorikraad filosoofias, ta on Sotsiaalministeeriumi peakaplan ja juhib EELK Usuteaduste Instituuti. "Eetika põhiküsimus on eelkõige küsimus õnnelikust elust" oli üks Ove sügavalt kaalutletud arusaamadest, mida jagus tema ettekandesse üksjagu. Või siis Ove arutlus sotsiaalsuse ja inimlike kontaktide teemal: "Kui inimestel kaovad ära sotsiaalsed kontaktid, suhted teiste inimestega, kaob ära ka inimese elurõõm. Koroona ajal juhtus seda kahjuks paljude inimestega."  Üks sügavalt inimlik tõdemus Ovelt, mis võiks aidata mõtestada elu: "Surivoodil ei kahetse mittekeegi, et ta liiga vähe tööd tegi." Meeldetuletuseks ja mõtlemiseks meile kõigile: "Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse." Suures plaanis laieneb see tõdemus meile kõigile, selgitas Ove Sander.

Eetikateemalise koolituse/seminari/loengu läbimine kord aastas, vähemalt 2 CPE punkti ulatuses, on kõikidel sertifitseeritud siseaudiitoritel alates 2018. aastast kohustuslik. Seetõttu korraldab ESAÜ eetikateemalisi seminare vähemalt kahel korral aastas, et kõik kel huvi ja vajadus, saaksid seminaridel osaleda. 

20200909_100439.jpg

Aitäh kõigile aastakoosolekul osalejatele ja palju õnne meile kõigile 20. sünnipäeva puhul!

Suur tänu meie kolleegile ja ESAÜ juhatuse liikmele Piret Lantinile RMK siseauditi osakonnast, kelle abiga RMK võimaldas oma kenas majas meile ruume ühingu ürituse läbiviimiseks.

Aastakoosoleku materjalidele (protokoll, juhatuse ettekanne, majandusaasta aruanne, revisjonikomiskoni otsus) on juurdepääs ainult ühingu liikmetel, vajalik kodulehele sisselogimine. Materjalid on siin https://www.siseaudit.ee/liikmetele

Vaata siit ka fotogaleriid.