Vabatahtlik töö kui eneseteostuse viis

"Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem – sellega  muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada." /Vabatahtlike värav/

ESAÜ on vabatahtliku liikmelisuse alusel tegutsev kasumit mittetaotlev ühing ning vabaühendusena järgime kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksile. Me väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing annab oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma vabatahtliku panuse ühingu tegemistesse on viimastel aastatel andnud 80 ühingu inimest, mis on muljetavaldav, sest see on kolmandik liikmetest, ja neid inimesi lisandub aasta aastalt. ESAÜ on tegutsenud 16 aastat ja seda tänu meie ühingu liikmete vabatahtlikule tööle ühingu ja liikmeskonna heaks. Siin on meie vabatahtlikud, kes on viimasel kolmel aastal aidanud kaasa ühingu arengutele (kes enda nime ei leia, aga peaks siin kindlasti olema, andke märku):

2016 - Anna Kon, Anna-Mari Oomer, Anne Hansberg, Anu Alber, Apo Oja, Bert-Erik Saluveer, Deivi Kiviste, Doris Bergmanis, Elis Kõrvek, Elsa Leiten, Evelin Pungas, Helen Anijalg, Heli Laasik, Ilona Reiljan, Jaak Evert, Janno Kase, Juhan Kull, Kai Paalberg, Karin Karpa, Karin Rätsep, Kersti Mehilane, Krista Nelson, Kristi Selgis, Kristi Vinkel, Laura Lätt, Mare Timian, Margit Krieger, Maria Ottesson, Marilin Pikaro, Mart Pechter, Merike Rabi, Merili Kiipus, Mihhail Sinani, Pille Pärnpuu, Piret Kustasson, Piret Lantin, Reet Kontkar, Roman Laidinen, Tarmo Meresmaa, Terje Keerberg, Triin Tats, Urmas Peterson, Veronika Kivi, Viljar Alnek, Villu Vaino.

2015 - Age Kallas, Anna-Mari Oomer, Annika Kütt, Deivi Kiviste, Doris Bergmanis, Ellen Kass, Elsa Leiten, Erly Feld, Evelin Pungas, Heikko Mäe, Helen Anijalg, Heli Laasik, Janno Kase, Juhan Kull, Kadi Peets, Kai Paalberg, Liina Sild, Karin Karpa, Karin Rätsep, Krista Jakobson, Krista Nelson, Kristi Vinkel, Laura Lätt, Lauri Plutus, Maarja Kilter, Mare Mark, Mare Timian, Margit Krieger, Maria Ottesson, Marilin Pikaro, Maris Valts, Marju Domaškina, Mart Pechter, Merili Kiipus, Mihhail Sinani, Oliver Gross, Pille Pärnpuu, Piret Kustasson, Piret Lantin, Raivo Bachmann, Roman Laidinen, Siiri Koplimaa, Tarmo Meresmaa, Terje Keerberg, Viljar Alnek.

2014 - Aive Adler, Anna Kon, Anna-Mari Oomer, Annika Kütt, Apo Oja, Doris Bergmanis, Elsa Leiten, Erik Štarkov, Evelin Pungas, Helen Anijalg, Heli Jalakas, Heli Laasik, Helina Loid-Kudu, Janno Kase, Juhan  Kull, Kai Paalberg, Kaidi Visk, Karin Rätsep, Kati Luukas,  Katrin Mürk, Krisi Pungas, Krista Jakobson, Krista Nelson, Kärt Vahtra, Laura Lätt, Lauri Plutus, Lily Salus, Mare Timian, Margit Krieger, Marilin Pikaro, Maris Valts, Mart Pechter, Merike Rabi, Mihhail Sinani, Oliver Gross, Pille Pärnpuu, Piret Kustasson, Raivo Bachmann, Siiri Antsmäe, Tarmo Kütt, Terje Keerberg, Viljar Alnek.

Ühingu juhatuse strateegiapäeval 26.11.2016 Telliskivi Loomelinnakus tõdesime ühingu tegevusi üle vaadates, et juba täna tehtav tegevuste maht ning mitmekesisus ühingu ja liikmeskonna heaks on päris muljetavaldav. Meie suureks trumbiks on kõikide nende tegevuste kavandamisel ja elluviimisel olnud meie vabatahtlikud ning inimeste pühendumus ja missioon seda tööd südamega teha. Tänu oma vabatahtlikele saame pakkuda ühingu liikmeskonnale rohkem väärtust ning kahtlemata ka mõju ja kõlapinda ühingu tegevustega haakuvates valdkondades.

Tunnustame igal aastal oma tublisid vabatahtlikke.

Sel aastal teeme seda natuke teisiti. Ühingu juhatus annab välja tunnustuse Aasta Vabatahtlik 2016 ühingu aastalõpu üritusel - jõuluseminaril, kus täname oma inimesi töökuse, pühendumuse ja hoolivuse eest.

Suur kummardus ja südamest tänu kõigile meie tublidele vabatahtlikele! Väga vajame seda vaimu, seda hoiakut, millega te tegutsete!