Internal Audit

The Institute of Internal Auditors Estonia (IIA Estonia) brings together internal auditors who operate on the basis of the Auditors Activities Act and international IIA standards. There are also ISO (internal) auditors in Estonia who are (internal) auditors of quality management systems. Their umbrella organisation is the Estonian Quality Association www.eaq.ee.

Rahvusvahelised IIA standardid ütlevad, et siseaudit on loodud juhtkonnale kindlustunde andmiseks. Juhid soovivad kindlustunnet, et kontrollisüsteemid ettevõttes on asjakohased ja tõhusad. Siseaudiitor hindab kontrollisüsteemide asjakohasust ja tõhusust veendumaks esiteks, et ettevõtte ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ning teiseks, et tegevused ja otsused on asjakohased, eesmärgipärased ja seaduslikud.

Sisekontrollisüsteemide loomise ja toimimise eest ettevõttes vastutab ettevõtte juhtkond. Tõhusalt toimivad kontrollisüsteemid aitavad riske maandada ja ettevõtte eesmärke saavutada.

Siseaudiitoritel on lai vaade organisatsiooni toimimisele ja mitmekesine kompetentside portfell, et aidata juhtidel tuvastada riske ettevõtte kultuuri, valitsemise, juhtimissüsteemide, protsesside, kvaliteedi, ressursside, õiguste jm sellisega seoses. Siseaudiitor hindab ettevõttes sisse seatud kontrollimeetmeid veendumaks, et vara ja info säilimine tagatakse ning ressursse kasutatakse säästlikult.

Siseaudiitorid on mitmekülgsed ja süsteemsed, mis võimaldab neil hinnata ettevõtte tegevust väga erinevatest aspektidest. Siseaudiitorid on juhtkonnale väärtuslikud partnerid aidates tõhustada nii riskijuhtimist kui kontrollisüsteeme, säästa ressursse ja saavutada seatud eesmärke.

Siseauditi kohustus.

Siseauditi kohustust Eestis reguleerib audiitortegevuse seadus. Siseaudit on kohustuslik näiteks ministeeriumites, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, kellelt seadus seda nõuab, samuti krediidiasutustes, kindlustusandjates, börsiettevõtetes ja finantsasutustes.

Nendes organisatsioonides ja ettevõtetes töötavad siseaudiitorid. Teistel seadusest tulenevat siseauditi kohustust ei ole.

ESAÜ on Eestis ainuke siseaudiitoreid ühendav kutseühing.

ESAÜ üheks ülesandeks on siseaudiitorite sertifitseerimise ja atesteerimisega seotud teavitustöö ning info vahendamine, sh IIA rahvusvaheliste siseauditi sertifikaatide ja siseriiklike tunnustuste osas. Siin lehel seda infot jagamegi.

Siseaudiitorid üle maailma lähtuvad oma kutsetöös IIA standarditest ja tegevusjuhistest. Siseauditi kutsealal olulised IIA ja ECIIA juhendid ning nende uued versioonid avaldame jooksvalt teema all "IIA standardid ja juhendid".

Kui teie ettevõte on otsustanud luua siseauditi funktsiooni, on teil laias laastus kaks võimalust: võtta tööle siseaudiitor(id) või osta siseauditi teenus sisse. Kiireim viis siseaudiitori palkamiseks on kasutada meie kutseühingu võrgustikku.

ESAÜ vahendab infot siseauditi vabadest töökohtadest oma liikmetele. Siseaudiitorit otsima asudes saatke palun töökuulutus ka meie ühingule info@siseaudit.ee ning me avaldame selle ESAÜ kodulehel, jagame ühingu liikmete listis ja oma sotsiaalmeedia kanalites. Siin on meie kontaktid!

Kui plaanite siseauditi teenust sisse osta, võtke ühendust audiitorbüroodega, kes pakuvad siseauditi teenust. Lisainfot leiate ka SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias